Laat medewerkers lekker onbelast thuiswerken

Werknemers die thuis werken, zijn daar vaak productiever. Ze worden immers niet gestoord door lastige telefoontjes en kletsende collega's. Bovendien hoeven ze niet in de ochtendspits naar de zaak te rijden. Heeft u nog meer redenen nodig om uw werknemers aan te sporen, dan vindt u hier een overzicht van de onbelaste vergoedingen die rondom telewerken bestaan.

Als uw werknemers hun werk - geheel of gedeeltelijk - thuis doen, mag u hen voor de inrichting van hun thuiskantoor € 1.815 (inclusief btw) onbelast vergoeden of verstrekken. Een werknemer die maximaal 40% thuis werkt (bijvoorbeeld twee van de vijf werkdagen per week), mag u bovendien een reiskostenvergoeding geven voor al zijn werkdagen, dus ook de dagen dat hij thuis werkt. Ook is het niet ongebruikelijk dat u een computer of telefoon verstrekt. De vergoeding daarvan mag onder voorwaarden ook onbelast plaatsvinden. Om een telefoon, internetverbinding of smartphone onbelast te laten, moet de telewerker het apparaat minimaal voor 10% zakelijk gebruiken. Computers en daarbij behorende apparaten als printers en scanners mag u alleen belastingvrij vergoeden of verstrekken als de werknemer ze voor ten minste 90% voor zakelijke doeleinden aanwendt.

Verhuurd
In sommige gevallen mag u ook een onbelaste vergoeding geven voor de thuiswerkplek zelf. Het thuiskantoor moet dan wel een zelfstandig gedeelte van de woning zijn. Een graadmeter daarvoor is dat het kantoor in principe apart verhuurd kan worden. Daarnaast moet één van de twee volgende situaties aan de orde zijn:


Als de werknemer ook beschikt over een werkruimte elders, moet hij meer dan 70% van zijn inkomen ín de werkruimte verdienen.

Als de werknemer geen werkruimte elders heeft, moet hij meer dan 70% van zijn inkomen vanúít de werkruimte én tenminste 30% ín de werkruimte verdienen.

Als de werkruimte thuis aan alle fiscale eisen voldoet, mag u de werknemer maximaal 20% van zijn huur belastingvrij vergoeden. Bij een eigen woning is dat maximaal 20% van de huurwaarde van de woning. U berekent de economische huurwaarde door een bepaald percentage te nemen van de WOZ-waarde.