Tien HR-maatregelenen om de recessie tegen te gaan

Werkgever en werknemers ervaren neergang als gedeeld lot.


Ook met de economische crisis lopen de Verenigde Staten voorop. Bedrijven hebben daar nu al heel wat langer ervaring met de plotselinge terugval in de vraag, waardoor ze acuut in de problemen kwamen. Ook Nederland zit inmiddels dik in de financiële problemen. Tijd om te bekijken wat Amerikaanse HR-collega’s ondernemen om hun bedrijven voor erger te behoeden.

HR adviesbureau Towers Perrin vroeg aan Amerikaanse werknemers wat hun bedrijven doen om te overleven. Daaruit kwam naar voren dat werkgevers in de VS pijnlijke maatregelen nemen op HR-gebied, zoals reductie van het personeelsbestand of het snijden in de employee benefits. De volledige lijst ziet er als volgt uit:

Top 10 HR-maatregelen om recessie tegen te gaan
1. Vacaturestop instellen (54 procent)
2. Personeelsbestand inkrimpen (45 procent)
3. Budget voor feestjes verminderen of helemaal schrappen (39 procent)
4. Reiskostenvergoedingen verlagen of stoppen (38 procent)
5. Werknemers meer laten bijdragen aan employee benefits (33 procent)
6. Werktijdverkorting (met lager salaris) voor groepen werknemers (19 procent)
7. Algemene verlaging van beloning voor bepaalde groepen (12 procent)
8. Voordeeltjes op het werk schrappen of verminderen, zoals de vergoeding van
maaltijden of de vergoeding voor de parkeervergunning (9 procent)
9. Minder, of helemaal niet meer, bijdragen aan de pensioenspaarregeling voor
werknemers (7 procent)
10. Werknemerspensioenen bevriezen (4 procent)

Gedeeld lot
Opvallend is, dat veel werknemers best begrip kunnen opbrengen voor de maatregelen die hun werkgever neemt. Velen zitten wel in over hun baanzekerheid, hun pensioen of hun salaris. Maar Towers Perrin merkte dat veel werknemers hun bazen liever nu iets meer ruimte geven, om daar later uiteindelijk profijt van te hebben.

Volgens het adviesbureau ontstaat er door de crisis een gevoel van een ‘gedeelde lotsbestemming’, waarin werkgever en werknemers samen werken om uit de crisis te geraken.

Beter management?
Een ander gevolg van de crisis is dat het hogere management beter zichtbaar is, en toegankelijker wordt, voor de mensen op de werkvloer. Werknemers denken nu ook iets positiever over hun managers dan voor de crisis. Dat is belangrijk in tijden van neergang vindt Towers Perrin, omdat goede communicatie essentieel is als het slechter gaat in een bedrijf.

De adviesorganisatie wijst er wel op de verbeterde zichtbaarheid niet hoeft te betekenen dat leidinggevenden hun managementstijl hebben verbeterd. Door de crisis is er nu eenmaal meer informatie te verspreiden, waardoor het management als vanzelf vaker in beeld komt.

bron Personeelsnet