Bedrijven halveren budgetten salarisverhogingen

Dat blijkt uit onderzoek van Towers Perrin onder 71 (middel)grote ondernemingen.
Nederlandse bedrijven hebben de beschikbare budgetten voor loonsverhogingen bijna gehalveerd tot 2 procent. In het najaar van 2008 was er voor 2009 nog een gemiddeld salarisbudget gepland van 3,8 procent. Driekwart van de 71 bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek heeft daadwerkelijk het budget verlaagd. Circa 20 procent zegt geen aanpassingen te hebben gemaakt en hetzelfde percentage te hanteren als eerder in 2008 geraamd. Een derde van de ondervraagde bedrijven geeft aan verlaging niet voldoende te vinden en over te willen gaan tot het bevriezen van de lonen.


Koopkracht
Uit het onderzoek blijkt verder dat we met ons salarisbudget momenteel nog maar zo’n half procent boven het inflatiecijfer zitten. Wat dat voor de koopkracht van individuen betekent is niet precies duidelijk: de meesten gaan er iets op vooruit, maar de verschillen kunnen in de praktijk best groot blijken te zijn. Rob Okhuijsen van Towers Perrin: ‘Los van de salarisontwikkelingen, spelen er voor de koopkracht natuurlijk ook tal van andere factoren mee, zoals verschillende sociale premies en de algehele staat van de economie. Ook de kabinetsmaatregelen die momenteel in het Catshuis worden bedacht, zijn erop van invloed. De verschillen zullen desondanks eerder bedrijfsgerelateerd dan sectorgerelateerd zijn.’

Werknemers verwachten loonsverhoging
Ondanks de halvering van de budgetten, blijkt uit onderzoek van Monsterboard dat 43 procent van de Nederlanders wel een loonsverhoging verwacht. Slechts 37 procent van de Nederlandse respondenten zeker dat er dit jaar geen verhoging in zit. Een vijfde geeft aan dat zijn salarisverhoging niet voorspelbaar is. Nederlanders blijken daarmee opvallend optimistischer gestemd dan werknemers uit andere landen: wereldwijd verwacht ongeveer een derde van de mensen dit jaar meer salaris te krijgen.

bron: P&Oactueel