Compensatie loonkosten oudere zieke werknemer in aantocht

Onlangs heeft minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat het mogelijk moet maken om onder voorwaarden compensatie te krijgen voor de loonkosten als oudere voormalig werkloze werknemers ziek worden. De compensatieregeling moet op 1 juli in werking treden.

Het voorstel 'Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalige langdurig werklozen' biedt u compensatie voor de loonkosten bij ziekte van een oudere werknemer die langer dan dertien weken ziek is. UWV geeft u deze compensatie alleen als de werknemer ziek wordt in de eerst vijf jaar na indiensttreding. Verder geldt de regeling alleen voor werknemers die op de ingangsdatum van 1 juli 55 jaar of ouder zijn. Ook mag u de regeling alleen gebruiken als de werknemers voordat zij in dienst kwamen minstens 52 weken werkloos waren. U kunt de uitkering van UWV verrekenen met wat u de werknemer moet uitbetalen tijdens zijn ziekte. Deze regeling wijkt dus af van het principe dat werkgevers de eerste twee ziektejaren zelf voor de loonkosten opdraaien. Dit moet het in dienst nemen van oudere en langdurig werklozen stimuleren. Vergeet echter niet dat u zelf verantwoordelijk blijft voor de re-integratie van de werknemer!