Oudere werknemer kosten meer dan ze waard zijn

In de meeste organisaties krijgen werknemers er ieder jaar een beetje salaris bij. Dat betekent dat personeel dat al jaren voor uw bedrijf of instelling werkt inmiddels een stevig salaris krijgt. Terwijl werknemers naarmate ze ouder worden bepaald niet productiever worden. En dat is nog maar één van uw problemen.

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) is gebleken dat de Nederlandse arbeidsmarkt voor ouderen helemaal niet goed werkt. Veel oudere werknemers verdienen meer dan hun productiviteit rechtvaardigt. Werknemers met een jarenlang dienstverband krijgen inmiddels zo'n hoog salaris, dat ze bij een andere baas niet snel hetzelfde aangeboden zullen krijgen. Dit zorgt ervoor dat oudere werknemers massaal blijven zitten waar ze zitten. In ons land ligt de baanmobiliteit onder de 55-plussers op slechts 1%. Dat is op afstand het laagste percentage van alle moderne industrielanden.

Torenhoog
U betaalt oudere werknemers meer dan bij hun productiviteit past, maar dat is waarschijnlijk voordeliger dan hen ontslaan. De ontslagvergoeding die u aan ouderen moet meegeven, is immers gebaseerd op hun salaris, leeftijd en dienstjaren. Die kan bij ouderen dus torenhoog zijn! Maar weinig werkgevers gaan dan ook over tot het ontslaan van ouderen. Hierdoor is de werkloosheid onder ouderen erg laag. Maar oudere werknemers die toch werkloos raken, komen maar moeizaam weer aan de slag, zo heeft het CPB geconstateerd. Ze blijven gemiddeld drie jaar werkloos.

Bijdragen
De regelingen die langer doorwerken door ouderen moeten stimuleren - zoals de doorwerkbonus - lijken het probleem alleen maar groter te maken. Volgens de directeur van het CPB zou deze bonus beperkt moeten worden tot ouderen die van baan wisselen.