Minder ziekteverzuim bij belangstelling collega's

Werknemers die zich gesteund voelen door collega’s en leidinggevenden verzuimen minder dan werknemers die deze steun niet ervaren. Hetzelfde geldt voor werknemers die zelf hun agenda en werktempo kunnen bepalen: hoe meer zelfstandig, hoe minder ziekte verzuim.
Dit blijkt uit onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoger ziekteverzuim bij weinig steun
In 2008 verzuimden werknemers gemiddeld 4,1 procent van de werkdagen. Werknemers die een lage sociale steun van collega's en leidinggevenden meldden, verzuimden 6,6 procent van de werkdagen, werknemers met hoge sociale steun 3,9 procent.

Zelfstandigheid
Er is ook een verband tussen een hoge mate van zelfstandigheid in het werk en ziekteverzuim: hoe hoger de autonomie is, hoe lager het verzuim. Verder verzuimen werknemers met een hoge werkdruk vaker dan collega's met een lage werkdruk. Tot slot verzuimen werknemers die zowel een hoge werkdruk, weinig zelfstandigheid en een lage sociale steun ervaren (met 8,2 procent) meer dan twee keer zo veel als werknemers bij wie sprake is van lage werkdruk, veel zelfstandigheid en hoge sociale steun (3,7 procent).

Sociale steun
Ruim 90 procent van de werknemers ervaart veel sociale steun van collega’s en leidinggevenden. Collega’s tonen dan belangstelling en leidinggevenden hebben oog voor het welzijn van hun medewerkers. Van de werknemers kan 60 procent van de werknemers hun eigen werktempo en werkvolgorde bepalen. Bijna 40 procent van de werknemers in ons land werkt vaak of altijd onder een hoge werkdruk. Zij moeten hard werken en vinden hun werk hectisch.

Hoogopgeleide bepaalt eigen tempo
Hoogopgeleiden kunnen vaker hun eigen tempo en werkvolgorde bepalen dan laagopgeleiden: drie kwart van de hoogopgeleiden en bijna de helft van de laagopgeleiden ervaart veel zelfstandigheid in het werk. Hoogopgeleiden werken ook vaker onder hoge druk. De mate van sociale steun die werknemers ervaren, verschilt weinig tussen de opleidingsniveaus.

Bron: CBS

Wie-is-sQirr

Herman Huisink

Wie is sQirr?

sQirr is de naam waaronder Herman Huisink, sinds 2004, werkt als zelfstandig adviseur arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Zijn jarenlange ervaring en bedrijfskundige manier van werken zorgen voor een toegevoegde waarde voor directies en p&o-adviseurs van middelgrote en kleine ondernemingen.

Met sQirr kiest u voor:

  • zicht op kosten
  • beheersbare risico's
  • meer rendement
  • een bedrijfskundige aanpak
  • concreet resultaat

Ruim 10% werknemers ziet collega frauderen

Ruim een op de tien werknemers ziet zijn collega's frauderen. 30 procent van de ondernemers geeft echter aan niets te ondernemen om fraude tegen te gaan.

Dat blijkt uit een dinsdag gepresenteerd onderzoek dat in opdracht van beveiligingsbedrijf Securitas werd gehouden.

Van de 506 ondervraagde werknemers zei 13 procent collega's te hebben die frauderen. Bij 31 procent van die fraudegevallen gaat het om het meenemen van adressenlijsten met klanten. In 27 procent van de gevallen wordt andere concurrentiegevoelige informatie meegenomen. De meeste fraudegevallen zouden ontstaan door een gebrek aan loyaliteit van de werkgever en door schulden van de werknemer.

De helft van de ondervraagde werknemers ziet collega's wel eens kantoorartikelen mee naar huis nemen. Daarbij gaat het vooral om pennen, plakband en multomappen.

Bron: ANP

Bind medewerkers juist in zware tijden aan uw onderneming

Volgens de HR-directies van SABIC, ING, Océ-Nederland en Achmea is juist in economisch zware tijden een degelijk HR-beleid met toekomstvisie nodig. Blindelings ontslaan van personeel is daarbij ondenkbaar omdat een tekort aan arbeidskrachten dichterbij is dan men denkt, meldt Managersonline.nl.
De vier bedrijven zijn de Top Werkgevers 2009 volgens CRF Uitgeverij, dat onderzoek doet naar de handelswijze van goed aangeschreven werkgevers. De vier organisaties vinden het belangrijk dat werkgevers in economisch zware tijden blijven communiceren met werknemers. Er bestaat volgens hen bij werknemers meer dan ooit behoefte aan duidelijkheid en transparantie. Werkgevers krijgen hiervoor loyaliteit van de werknemers terug. Volgens CRF horen medezeggenschap en doorgroeimogelijkheden bij een bedrijfscultuur. Hierdoor zijn deze zaken ook in tijden van recessie actueel.


Weloverwogen
Bij bezuinigingen doen werkgevers er volgens de vier topwerkgevers goed aan weloverwogen alle mogelijkheden te onderzoeken. Zo kunnen werkgevers kijken of ze mensen tijdelijk kunnen inzetten op andere afdelingen of dat ze werknemers wellicht een vervroegde stap omhoog kunnen laten zetten.

De vier ‘toppers’ benadrukken dat het behouden van talent één van de belangrijkste aandachtspunten is voor de toekomst. Het in huis houden van talent is belangrijk, want vanaf 2010 is er door de vergrijzing een structureel tekort aan arbeidskrachten. Dit tekort zal zijn hoogtepunt bereiken in 2015. CRF beklemtoont dat de volgende crisis een demografische is. “Echte topwerkgevers bereiden zich hier nu op voor,” aldus de uitgever.

Speerpunt
Bij topwerkgevers is HR-beleid één van de speerpunten in de organisatie. De hoogste HR-functionaris is altijd lid van het managementteam. Hierdoor speelt HR een cruciale rol op strategisch gebied.

Advies
U kunt blijven investeren in uw personeel door cursussen aan te bieden en uw personeel op carrièremogelijkheden in de organisatie te wijzen. Daarbij is het belangrijk dat u als werkgever duidelijk uw waardering over de werknemers uitspreekt

bron: HR-praktijk

Sportende werknemer krijgt weinig steun van werkgever

Werknemers die sporten zeggen dat ze daardoor harder gaan werken. Toch doet bijna driekwart van de werkgevers niets om dat te stimuleren. Dat blijkt uit een onderzoek van Nationale Vacaturebank.nl.

Van de werknemers die sporten zeggen de meesten dat ze productiever zijn, doordat ze zich fitter voelen of minder gespannen.
Slechts 7 procent van de sportende werknemers geeft aan dat sport een negatieve invloed heeft op hun werk.

Volgens Vacaturebank.nl doen werkgevers er goed aan werknemers te stimuleren om meer te bewegen. Ze kunnen dat bevorderen met bijvoorbeeld een fietsenplan en het aanbieden van gezond eten in de kantine.

Gezelschap
Van de werknemers die sporten doet 45 procent dat overigens liever niet met collega's. 39 Procent stelt het gezelschap van collega's juist wel op prijs.

bron: ANP ©

Werknemers bezorgd over baanbehoud

Bijna een vijfde van de werknemers in Nederland maakt zich zorgen over zijn baan. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008. Het onderzoek werd door TNO en het CBS uitgevoerd onder 22.000 werknemers.

Eind 2008 gaven omgerekend ruim een miljoen werknemers (18 procent) aan bezorgd te zijn over het behoud van hun baan. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen was 16 procent nog bang zijn baan te verliezen. De zorgen zijn het grootst bij uitzendkrachten boven de 24. Van hen is meer dan de helft bang om werkloos te worden.

Mannen, werknemers tussen de 45-54 jaar en laagopgeleiden maken zich vaker zorgen dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. De bezorgdheid onder werknemers van niet-westerse afkomst is bijna twee keer zo groot als onder autochtonen.

Bron: ANP