Werknemers bezorgd over baanbehoud

Bijna een vijfde van de werknemers in Nederland maakt zich zorgen over zijn baan. Dit blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008. Het onderzoek werd door TNO en het CBS uitgevoerd onder 22.000 werknemers.

Eind 2008 gaven omgerekend ruim een miljoen werknemers (18 procent) aan bezorgd te zijn over het behoud van hun baan. Dat betekent een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Toen was 16 procent nog bang zijn baan te verliezen. De zorgen zijn het grootst bij uitzendkrachten boven de 24. Van hen is meer dan de helft bang om werkloos te worden.

Mannen, werknemers tussen de 45-54 jaar en laagopgeleiden maken zich vaker zorgen dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. De bezorgdheid onder werknemers van niet-westerse afkomst is bijna twee keer zo groot als onder autochtonen.

Bron: ANP