Nog geen bezuinigingen op arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden vallen nog niet onder de diverse bezuinigingsmaatregelen als gevolg van de economische crisis.
Dat blijkt uit een rondgang van Ernst & Young onder 600 managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid. Zo geeft driekwart van de ondervraagden aan dat er binnen het eigen bedrijf geen maatregelen zijn genomen ten aanzien van bijvoorbeeld de leaseregeling of arbeidstijden.


Bezuinigen op indirecte personeelskosten
De helft van de organisaties bezuinigt op indirecte personeelskosten, zoals het schrappen van vergaderingen op externe locaties en extraatjes als borrels en personeelsuitjes. Organisaties bezuinigen nauwelijks op voor het werk noodzakelijke apparaten als mobiele telefoons of laptops. Slechts 8 procent van de ondervraagden ziet het eigen bedrijf hierop bezuinigen.

Opvallend is dat ruim driekwart van de organisaties de auto van de zaak buiten schot laat. Dertien procent vermindert de keuzemogelijkheden van het aantal merken. Slechts 4 procent overweegt hardere maatregelen zoals het instapniveau (functiecategorie) te verhogen.

De ondervraagden geven aan dat arbeidsvoorwaarden erg belangrijk zijn. Zij lijken nauwelijks bereid om offers te brengen op dit gebied. Op de vraag in hoeverre medewerkers bereid zijn in te leveren op hun totale arbeidsvoorwaardenpakket om bestaande werkgelegenheid in stand te houden, antwoord 73 procent van de ondervraagden hier niet toe bereid te zijn.

Ernst & Young is verrast door de uitkomsten. Jan-Bertram Rietveld, partner van Ernst & Young: 'Werknemers zijn de hoogste kosten voor een ondernemer. Er zijn tal van maatregelen denkbaar op het gebied van arbeidsvoorwaarden waardoor de kosten worden gereduceerd. Maatregelen waarvan de medewerker niet of nauwelijks iets merkt. Daar liggen dus nog volop kansen