Veel werknemers ziek door onzekerheid

Bij 41 procent van de werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie meemaakten, leidde het veranderingsproces tot gezondheidsklachten. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV.

Met name stress, spanningen en slapeloosheid scoren hoog bij de gezondheidsklachten. De helft van de respondenten, zo staat in het rapport Ziek door onzekerheid, wijst op gevolgen voor het privéleven, zoals irritaties in de omgang met anderen. Aan een kwart van de werknemers is door de werkgever niet (duidelijk) meegedeeld waarom veranderingen moesten plaatsvinden. 37 procent van de ondervraagde werknemers had enige mate van invloed op veranderingen in de eigen werksituatie. Het invloed kunnen hebben is erg belangrijk, want is deze mogelijkheid aanwezig, dan blijkt dit te leiden tot minder gezondheidsklachten. Het onderzoek laat ook zien dat er over de richting van de verandering genuanceerd wordt gedacht. Een derde ziet de verandering als een verslechtering, een kwart spreekt van een verbetering. Driekwart is van mening dat in het eigen bedrijf best efficiënter kan worden gewerkt. Als veranderingen maar leiden tot nieuwe uitdagingen, is een zeer vaak gehuldigd standpunt. ‘Reorganisaties hebben een groot effect op werknemers. Het is belangrijk dat werkgevers daar rekening mee houden, vooral bij de communicatie over veranderingen', aldus Jan Warning, adviseur bij de vakbond.