Maak stress op het werk bespreekbaar

Stress op het werk, stress in het privéleven. Hierover praten op het werk, helpt spanningen te verminderen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 2700 medewerkers van ABN AMRO. Tussen de 15 en 25 procent van de respondenten heeft in min of meerdere mate last van stress: thuis wordt gepiekerd over het werk en op het werk zijn de gedachten bij thuis. Werknemers met thuiswonende kinderen hebben meer last van stress dan anderen. Dat geldt vooral voor vrouwen, want ook bij tweeverdieners komt het grootste deel van de zorgtaken voor rekening van vrouwen. Omdat steun van leidinggevenden en collega's helpt bij verwerking van stress, luidt een van de aanbevelingen dit bespreekbaar te maken. Het zou bijvoorbeeld een vast onderwerp van gesprek kunnen worden tijdens functioneringsgesprekken. Ook gerichte maatregelen, zoals afspraken maken over werkdruk, flexibele werktijden, het mogelijk maken van thuiswerken of het creëren van een juiste combinatie van arbeid en zorg, kunnen helpen om stress te voorkomen.