Onmisbaarheidscriterium verruimd.

Er is sinds 1 augustus in het Ontslagbesluit tijdelijk meer ruimte gemaakt om bij collectief ontslag kwaliteit voorrang te geven op het afspiegelingsbeginsel om zo onmisbare werknemers makkelijker te kunnen behouden. Hiervoor is het zogeheten onmisbaarheidscriterium verruimd. De verruiming zal tot 1 september 2011 blijven bestaan.

Om een beroep te kunnen doen op het onmisbaarheidscriterium moet u een verzoek indienen bij UWV WERKbedrijf en stukken aanleveren waaruit blijkt dat:

u een duidelijk en continu beleid voert dat eisen aan werknemers stelt voor wat betreft het verwerven van kennis voor het verrichten van werkzaamheden binnen de categorie uitwisselbare functies waarbinnen ontslagen moeten vallen;

aannemelijk is dat de werknemers die u wilt behouden over kennis en kunde beschikken die voor het functioneren van de onderneming zo belangrijk zijn dat in hun plaats andere werknemers binnen dezelfde leeftijdsgroep voor ontslag voorgedragen moeten worden.

bron: Rendement