Bedrijfsleven negeert uitstroom babyboomers

Nederlandse bedrijven houden er geen rekening mee dat er op korte termijn een grote groep medewerkers gaat uitstromen. Slechts 27 procent van de organisaties benoemt de aanstaande massale uitstroom van oudere werknemers (babyboomgeneratie) als een vraagstuk. Dit is een van de conclusies die organisatie-adviesbureau Berenschot trekt in het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2010.’

In 2007 lag het percentage organisaties dat rekening houdt met de vergrijzing nog op 41 procent. Het lijkt er dan ook op dat de organisaties die meededen aan het onderzoek optimistischer zijn over de gevolgen van vergrijzing, omdat ze de gevolgen ervan minder voelen dan tijdens een hoogconjunctuur. Dit beeld wordt bevestigd door de afname van het aantal organisaties dat leeftijdsbewust personeelsbeleid als beleidsprioriteit koos: van 31 procent in 2007 naar 22 procent in 2009. Het is de vraag of organisaties de gevolgen van vergrijzing daardoor niet des ter harder zullen voelen als de economie weer aantrekt.

Opvallend is verder dat de organisaties veel minder schaarste verwachten in specifieke functiecategorieën. Waar in 2007 nog 80 procent van de bedrijven dacht dat deze schaarste een probleem zou worden binnen de organisatie, is dit percentage in 2009 gedaald naar 48 procent. Slechts 12 procent van de organisaties voorziet een personeelstekort binnen de gehele organisatie.

Het onderzoeksrapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2010’ meet prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuimmanagement, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten. De onderzoeksresultaten zijn opgesteld op basis van beleidsgegevens van 99 Nederlandse organisaties, zowel profit als non-profit. Het in boekvorm gegoten onderzoek is representatief en actueel: de cijfers van vorig jaar staan centraal en de onderzoekers blikken vooruit naar de periode 2009-2011. Aan het woord komen ook zes HR-managers (Human Resource) van grote organisaties en drie hoogleraren. HR-directeur Jean Nijsten van Ernst & Young vind het interessant om te zien wat er gebeurt als de economie weer aantrekt: "Je wilt dan niet dat werknemers ineens allemaal vertrekken. Daarom: in goede tijden moet je een goed werkgever zijn, in slechte tijden een nog betere." Directeur P&O Rob Cozzi van de Radbout Universiteit in Nijmegen plaats kanttekeningen bij cao’s die volgens hem vaak niet (meer) passen bij de sector waar ze voor gelden: ‘Het zijn cao’s van wantrouwen geworden in plaats van cao’s van vertrouwen."

Bron: ANP