Forse daling ontslagzaken bij rechter

Het aantal ontslagverzoeken dat door de kantonrechter is afgehandeld is gedaald van ruim 75.000 in 2003 tot ruim 21.000 in 2008. In 83 procent van die zaken heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden.
Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.


Ontslagvergoeding
Bij twee op de drie ontslagverzoeken kende de rechter de werknemer ontslagvergoeding toe; gemiddeld een bedrag van 19.000 euro, stellen de onderzoekers. In 14 procent van de zaken ging het om meer dan 75.000 euro. In bijna de helft (45 procent) van die gevallen verdiende de werknemer jaarlijks 75.000 euro of meer.

Donner wil de ontslagvergoedingen voor mensen met een inkomen van 75.000 euro of meer aan banden leggen. Wat hem betreft krijgen zij niet meer dan een jaarsalaris mee.

De onderzoekers concludeerden ook dat werknemers gemiddeld 34 procent kregen van wat zij aan ontslagvergoeding kregen. Zij sluiten echter niet uit dat advocaten van werknemers daar rekening mee houden bij het vaststellen van de eis.

Uit het onderzoek blijkt verder dat maar weinig zaken bij de rechter belanden nadat het Centrum voor Werk en Inkomen een ontslagaanvraag heeft afgewezen. Ook zaken waarin is afgeweken van een opgesteld sociaal plan voor werknemers komen weinig voor.

Kennelijk onredelijk ontslag
Het aantal rechtzaken waarin werkenemers een schadevergoeding eisen vanwege een zogenoemd kennelijk onredelijk ontslag is ook afgenomen: van 6500 in 2003 tot 4600 in 2008. Ruim de helft van deze vorderingen is afgewezen. In 38 procent is een vergoeding toegekend. Volgens de onderzoekers krijgen werknemers die langs deze weg een claim neerleggen over het algemeen een lagere vergoeding toegekend dan als er sprake is van een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. In dat geval is de vergoeding bijna twee keer zo hoog: gemiddeld 1,5 maandsalaris per dienstjaar.

Kantonrechtersformule
Overigens is het onderzoek verricht naar de periode waarin de oude kantonrechtersformule voor het berekenen van de hoogte van een ontslagvergoeding werd gehanteerd. Sinds 1 januari van dit jaar hanteren de kantonrechters een nieuwe kantonrechtersformule omdat zij de oude niet meer bij de huidige arbeidsmarkt vonden passen. Volgens de FNV betekende dit een versobering voor werknemers.

Bron: ANP