Maatwerk arbeidsvoorwaarden vaak niet benut

Er is in toenemende mate ruimte voor maatwerk bij het individueel invullen van arbeidsvoorwaarden. Maar er wordt vaak nog geen gebruik van gemaakt.
Dat blijkt uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA). In de WEA is gevraagd naar de ruimte voor maatwerk die er formeel in de cao aanwezig is en naar de mate waarin leidinggevenden in de organisatie daarvan daadwerkelijk gebruik maken. Er is onder meer gekeken naar maatwerk bij de flexibele inzet van werknemers, arbeidstijden en salaris.


Maatwerk in cao's
Bij 60 procent van de organisaties is formeel ruimte voor een individuele flexibele inzet van de werknemers en bij eveneens 60 procent is ruimte voor het individueel invullen van de opleidings- en ontwikkelingsbehoefte. Maatwerk op het gebied van salaris is bij 40 procent van de organisaties aanwezig.

Vooral bij cao’s in de financiële en zakelijke dienstverlening is er ruimte voor maatwerk in de arbeidsvoorwaarden, in mindere mate bij cao’s in de bouw en het onderwijs. In de horeca is er vooral ruimte wat betreft de flexibele inzet van personeel en de werktijden.

Daadwerkelijk gebruik
Het daadwerkelijke gebruik ligt gemiddeld een kwart lager dan de mogelijkheden voor gebruik. Dat is wellicht het meest opmerkelijk bij het individueel invullen van het salaris van werknemers, omdat werkgevers vaak om meer speelruimte op dit gebied vragen. Kennelijk benutten ze de geboden ruimte toch niet maximaal.

Onderzoek
De Werkgevers Enquête Arbeid is een nieuw periodiek onderzoek in Nederland naar het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. De WEA geeft niet alleen een algemeen beeld van de Nederlandse situatie, maar stelt sectoren en bedrijven ook in staat zich met elkaar te vergelijken. De WEA wordt uitgevoerd door TNO Kwaliteit van Leven in samenwerking met het Ministerie van SZW.

Bron: WEA 2008