Beter personeelsbeleid door crisis

Dat zegt Jan Tjerk Boonstra van Human Capital Group op basis van het eigen Nationaal Beloningsonderzoek 2009.

Volgens Boonstra beseffen veel bedrijven nu dat personeel een cruciale factor is om te kunnen overleven: ‘Heel veel bedrijven hebben het afgelopen jaar gereorganiseerd en in de kosten gesneden. Maar ze zijn er ook achter gekomen dat dat een verlammende uitwerking heeft gehad op het personeel. De moraal daalt, evenals de arbeidsproductiviteit en de inzet van mensen. Nu realiseren ze zich dat ze moeten blijven investeren in mensen. Aandacht werkt, ook als je dat doet in de vorm van bijvoorbeeld opleidingen en trainingen. De mensen die nu denken ‘er wordt niet in me geïnvesteerd’, zijn zometeen als eerste weg.’

Toch is het volgens Boonstra niet alleen belangrijk om te investeren in het hier en nu: ‘Je moet ook denken aan de toekomst. Het is belangrijk om ook op langere termijn de mensen te behouden die je hebt en jezelf aantrekkelijk te maken voor nieuwe werknemers.’

Kwaliteit van arbeid

Uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2009 blijkt dat 44 procent van de deelnemers bezig is met zaken als ‘sociale innovatie’ of ‘het nieuwe werken’. Daarin wordt vooral geprobeerd om de werkkwaliteit in de organisatie te verbeteren. ‘Je moet dan denken aan het geven van meer regelruimte aan mensen op de werkvloer. Geef ze de mogelijkheid om zelf na te denken over verbeteringen en de ruimte om die ook daadwerkelijk te implementeren.’

Keuzevrijheid in de arbeidsvoorwaardenOok zien de onderzoekers bij de 165 bedrijven die aan het onderzoek deelnamen steeds meer flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden zodat beter aan behoeften van medewerkers tegemoet kan worden gekomen. ‘Laat me een voorbeeld geven: stel je geeft iemand 100.000 euro loon en voor 40.000 euro aan pensioen, leaseauto enzovoort. Dat staat nu allemaal redelijk vast. Maar wat nu als je iemand gewoon 140.000 euro geeft en dat hij het zelf mag besteden? Je ziet dat werknemers die vrijheid willen en volgens moeten werkgevers dat dan dus ook willen. Het geeft een betere match met persoonlijke omstandigheden en dus ook een hogere medewerkertevredenheid. Of iemand nou een fiets of een auto koopt van dat geld, who cares?’

Loonstijging
Verder valt op dat de crisis maar weinig echte gevolgen heeft gehad voor de arbeidsvoorwaarden. ‘De gemiddelde loonstijging was dit jaar weliswaar lager dan in 2008 (3,79 procent in plaats van 4,39 procent) maar als je hoort dat dit de grootste crisis in decennia is, valt dat volgens mij reuze mee.’

bron: P&Oactueel