Kantonrechter wijst 18% ontslagaanvragen af

Bijna één op de vijf ontslagaanvragen via de Amsterdamse kantonrechter wordt afgewezen. Het is een onbedoeld bij-effect van de aangepaste kantonrechtersformule. Volgens voorlopige cijfers blijkt dat 18% van de ontslagaanvragen die bij het kantongerecht in Amsterdam zijn gedaan, is afgewezen. Dat is 6% meer dan het jaar daarvoor. Ontslag via de rechter is altijd gezien als een dure, maar snelle ontslagprocedure, waarbij de aanvraag meestal wel werd gehonoreerd. De UWV-route is normaal gesproken goedkoper, maar moeilijker omdat een goede financiële onderbouwing nodig is. Uit de voorlopige cijfers van het UWV over 2009 blijkt echter dat de uitkeringsinstantie veel minder aanvragen afwijst (9,3%).

Ontslaggrond wordt kritischer bekeken

De oorzaak van de vele afwijzingen via de kantonrechter zou onder meer liggen in de aangepaste kantonrechtersformule. Omdat kantonrechters hun beschikkingen beter moeten motiveren, kijken zij kritischer naar de ontslaggrond, zo laat kantonrechter Gerrard Boot het Financieele Dagblad weten. Bij de nieuwe formule moet de rechter de boven- en ondergrens bepalen aan de hand van de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële noodzaak van het ontslag voor de werkgever. Hiervoor moet de rechter dus strenger naar de financiële onderbouwing kijken, met als gevolg dat de vraag of er wel of niet ontbonden moet worden actueel wordt. ‘Een indirect bij-effect', zegt Sjef de Laat, lid van de Kring van Kantonrechters over de aangepaste kantonrechtersformule. ‘Wij schuiven meer op naar de UWV-procedure, waarin de noodzaak van ontslag met cijfers moet worden aangetoond.'