Opbouw vakantiedagen bij ziekte onveranderd

Werknemers die ziek zijn, bouwen in Nederland alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden van hun ziekte. Een werknemer die negen maanden ziek is, kan dus geen aanspraak maken op de vrije dagen die hij in de eerste drie maanden van zijn ziekte heeft opgebouwd. Dit is echter in strijd met Europese regelgeving.

Volgens de Europese richtlijn en Europese jurisprudentie is de opbouw van vakantiedagen namelijk onaantastbaar, hoe lang een werknemer ook ziek is. Het viel dus te verwachten dat deze kwestie vroeger of later voor de rechter zou komen. In oktober 2009 deed de kantonrechter een uitspraak in een zaak van een werkneemster die geen genoegen nam de vakantiedagen over de laatste zes maanden, maar vakantiedagen vorderde over de gehele ziekteperiode van twee jaar.

Teruggedraaid
De rechter stelde deze werkneemster in het gelijk, en oordeelde dat van het wettelijke minimum aan vakantiedagen niet mag worden afgeweken, ook niet als de werknemer ziek is. Door een uitspraak van het Hof Amsterdam is dit oordeel echter weer teruggedraaid. Het Hof was van mening dat de Europese regel over vakantiedagen bij ziekte pas gaat gelden als de Nederlandse wetgeving ook daadwerkelijk aan de Europese regels is aangepast. Zolang dit nog niet het geval is, geldt de huidige Nederlandse regelgeving.

Tegemoetkoming
Dit betekent dat er voorlopig niets verandert en dat langdurig zieke werknemers nog steeds alleen vakantiedagen opbouwen over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. De beperkte opbouw van vakantie bij ziekte geldt als een tegemoetkoming aan de werkgever, die immers ook al twee jaar loon moet doorbetalen als een werknemer ziek is. Deze verplichting geldt niet in andere Europese landen.

Tip!
Net als hun gezonde collega’s moeten zieke werknemers de werkgever toestemming vragen als ze met vakantie willen. De werkgever moet dan overwegen of een vakantie de genezing zal bevorderen of juist niet.