Keurmerk gezinsvriendelijk werkgeverschap start eind 2010

Het keurmerk is in het leven geroepen na een oproep van demissionair minister Rouvoet die hij eind vorig jaar deed.

Volgens de drie initiatiefnemers (Lof, Qidos en ACCR) is het keurmerk bedoeld om werkgevers te belonen die voorop lopen in het realiseren van een optimale balans tussen werk en zorg voor hun werknemers. Tevens is het keurmerk een stimulans en biedt het handvatten voor andere werkgevers om meer gezinsvriendelijk beleid te voeren.


Volgens Margreet Woessner van Lof is het belangrijk dat het keurmerk geloofwaardig wordt: ‘En daarom gaan we overleggen met alle partijen: vakbonden, werkgeversorganisaties en ook losse bedrijven. Van hen willen we graag weten wat ze verwachten van een goed keurmerk. Pas als al die partijen volmondig ja zeggen, beginnen we. Op MKB Nederland na heeft iedereen positief gereageerd. Ook hebben ze allemaal hun medewerking toegezegd.’

Inhoud keurmerk
Bij het verkrijgen van het keurmerk moet een werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. Woessner: ‘Het gaat in de eerste plaats om beleid. Wat is er binnen organisaties geregeld op het gebied van flexibel werken? Kunnen mensen bijvoorbeeld later beginnen of werken op een andere werkplek? Zijn er bovenwettelijke verlofregelingen? En is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om tijdelijk een stapje terug te doen, zonder dat men direct alle promotiekansen misloopt?’

Maar daarnaast wordt ook gekeken naar de cultuur binnen organisaties: ‘We willen bijvoorbeeld ook met mensen binnen de organisatie gaan praten om te kijken hoe het beleid gedragen wordt en of mensen worden gestimuleerd ervan gebruik te maken. Soms zijn de regelingen wel op orde, maar is het not done om er gebruik van te maken. Dan heeft het nog geen zin.’

Waarom?
Rest alleen de vraag nog waarom werkgevers eigenlijk interesse in zo’n keurmerk zouden moeten hebben? ‘De behoefte aan talentvolle mensen wordt alleen maar groter, dus we kunnen iedereen gebruiken. Het huidige type werknemer is bovendien in meer geïnteresseerd dan alleen een 80-urige werkweek. En dit keurmerk is een prachtige visual om je te onderscheiden van andere werkgevers.’

brom: P&Oactueel.