Hoeveel oneigenlijke ziektemeldingen telt uw bedrijf?

Oneigenlijke ziekmeldingen - het zogenoemde ‘zwart verzuim’ - leveren Europese werkgevers jaarlijks een kostenpost op van meer dan 40 miljard euro. In Nederland gaat het om een kostenpost van zo’n drie miljard euro.
Dat blijkt uit onderzoek van Aon Consulting, risicoadviseur op het gebied van Employee Benefits, onder 7579 werknemers uit tien Europese landen waaronder 752 Nederlanders. Volgens Aon Consulting worden in Nederland 9.163.000 ziektedagen opgenomen om persoonlijke redenen, en niet wegens ziekte. Eén op de vijf werknemers geeft toe dat ze de laatste keer dat ze zich een dag ziek meldden, deden alsof ze ziek waren, terwijl dat eigenlijk niet het geval was; 6 procent meldde zich ziek om voor een gezinslid te zorgen.


Verloren manuren
Jaarlijks worden er meer dan 830 miljoen ziektedagen opgenomen in Europa, in Nederland zijn dat 45 miljoen dagen. Uitgaande van een gemiddelde werkdag van 8 uur kost het oneigenlijke ziekteverzuim werkgevers in Europa bijna een miljard verloren manuren. Gekeken naar de gemiddelde kosten van ziekteverzuim voor werkgevers, kost dit oneigenlijke verzuim Europese werkgevers in totaal zo’n 40 miljard euro.

Maatregelen tegen oneigenlijk verzuim
De vijf meest effectieve maatregelen om oneigenlijk verzuim tegen te gaan, zijn volgens het onderzoek:
•invoering van sociale dagen die je kunt opnemen voor niet-medische, persoonlijke doeleinden (31%);
•invoering van flexibele werktijden (27%);
•substantiële financiële prikkel (25%);
•verlening van medische zorg op de werklocatie (19%);
•boeiender werk (15%).