Onbelaste fiets in werkkostenregeling

Via een omweg is het ook in de werkkostenregeling mogelijk om werknemers onbelast een fiets te vergoeden zónder dat dit ten koste gaat van de forfaitaire ruimte. Dat is één van de redenen waarom staatssecretaris Weekers van Financiën geen gerichte vrijstelling wil introduceren voor de aanschaf van een fiets van de zaak.

De invoering van de werkkostenregeling betekent het einde van de huidige bedrijfsfietsregeling. Maar Weekers stelt in een brief dat er straks nog ‘een waaier aan mogelijkheden’ is om een werknemer onbelast een fiets te bezorgen.

Via omweg fiets vergoeden
Bij de eerste optie gaat de vergoeding voor de fiets niet ten koste van de forfaitaire ruimte. Daar is wel een omweg voor nodig. U moet de werknemer dan een personeelslening geven voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of scooter. Het rentevoordeel hiervan is onbelast als de werknemer de fiets of scooter op meer dan de helft van de werkdagen geheel of gedeeltelijk gebruikt voor woon-werkverkeer. U kunt de werknemer vervolgens een onbelaste reiskostenvergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer, omdat hier een gerichte vrijstelling voor bestaat. Als hij deze vergoeding inzet voor de aflossing van de personeelslening is de cirkel rond.

Andere opties
U kunt een werknemer natuurlijk ook een fiets vergoeden of verstrekken zonder gebruik te maken van deze omweg. In dat geval gaat de vergoeding of verstrekking wel ten laste van het forfait van 1,4%. Volgens Weekers kunnen werknemers met de kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer echter ook al een ‘aardige fiets’ bekostigen.

De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt

Jongeren van nu zijn zelfverzekerder dan ooit. Ze vinden zichzelf vaak heel bijzonder en dichten zichzelf - veel meer dan andere generaties - goede leiderschapskwaliteiten toe. Ondanks dat optimisme tekent zich onder hen een tweedeling af.Volgens het rapport De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt van Manpower zijn er twee hoofdstromen te onderkennen: zelfredzamen en structuurzoekers. Zelfredzamen zijn onafhankelijke en ondernemend ingestelde jongeren. De mentaliteit van deze doorgaans hoger opgeleide groep sluit goed aan bij de prestatiemaatschappij waarin zij leven. Structuurzoekers voelen zich soms buitengesloten, zijn minder gericht op verandering en hebben meer moeite zich een positie te verwerven in onzekere tijden.

Haiko van der Pol van Manpower: "Wat ons zorgen baart, is dat een kwetsbare minderheid onder de structuurzoekers af dreigt te glijden naar een onzeker bestaan. Ook als de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, zullen deze jongeren zeer moeilijk aan het werk komen. Kijk maar naar het groeiend aantal Wajongers en de vele leerlingen die zonder een startkwalificatie van school gaan. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmark, ook jongeren die misschien op het eerste gezicht minder kansen hebben.

Bedrijven moeten initiatieven nemen. In sommige functies kan bijvoorbeeld de 'meester-gezel relatie' in ere worden hersteld. Persoonlijke aandacht en je thuis voelen, zijn voor deze groep zeer belangrijk."

(Bron: Manpower).