De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt

Jongeren van nu zijn zelfverzekerder dan ooit. Ze vinden zichzelf vaak heel bijzonder en dichten zichzelf - veel meer dan andere generaties - goede leiderschapskwaliteiten toe. Ondanks dat optimisme tekent zich onder hen een tweedeling af.Volgens het rapport De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt van Manpower zijn er twee hoofdstromen te onderkennen: zelfredzamen en structuurzoekers. Zelfredzamen zijn onafhankelijke en ondernemend ingestelde jongeren. De mentaliteit van deze doorgaans hoger opgeleide groep sluit goed aan bij de prestatiemaatschappij waarin zij leven. Structuurzoekers voelen zich soms buitengesloten, zijn minder gericht op verandering en hebben meer moeite zich een positie te verwerven in onzekere tijden.

Haiko van der Pol van Manpower: "Wat ons zorgen baart, is dat een kwetsbare minderheid onder de structuurzoekers af dreigt te glijden naar een onzeker bestaan. Ook als de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt, zullen deze jongeren zeer moeilijk aan het werk komen. Kijk maar naar het groeiend aantal Wajongers en de vele leerlingen die zonder een startkwalificatie van school gaan. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmark, ook jongeren die misschien op het eerste gezicht minder kansen hebben.

Bedrijven moeten initiatieven nemen. In sommige functies kan bijvoorbeeld de 'meester-gezel relatie' in ere worden hersteld. Persoonlijke aandacht en je thuis voelen, zijn voor deze groep zeer belangrijk."

(Bron: Manpower).