Onbelaste fiets in werkkostenregeling

Via een omweg is het ook in de werkkostenregeling mogelijk om werknemers onbelast een fiets te vergoeden zónder dat dit ten koste gaat van de forfaitaire ruimte. Dat is één van de redenen waarom staatssecretaris Weekers van Financiën geen gerichte vrijstelling wil introduceren voor de aanschaf van een fiets van de zaak.

De invoering van de werkkostenregeling betekent het einde van de huidige bedrijfsfietsregeling. Maar Weekers stelt in een brief dat er straks nog ‘een waaier aan mogelijkheden’ is om een werknemer onbelast een fiets te bezorgen.

Via omweg fiets vergoeden
Bij de eerste optie gaat de vergoeding voor de fiets niet ten koste van de forfaitaire ruimte. Daar is wel een omweg voor nodig. U moet de werknemer dan een personeelslening geven voor de aanschaf van een (elektrische) fiets of scooter. Het rentevoordeel hiervan is onbelast als de werknemer de fiets of scooter op meer dan de helft van de werkdagen geheel of gedeeltelijk gebruikt voor woon-werkverkeer. U kunt de werknemer vervolgens een onbelaste reiskostenvergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer, omdat hier een gerichte vrijstelling voor bestaat. Als hij deze vergoeding inzet voor de aflossing van de personeelslening is de cirkel rond.

Andere opties
U kunt een werknemer natuurlijk ook een fiets vergoeden of verstrekken zonder gebruik te maken van deze omweg. In dat geval gaat de vergoeding of verstrekking wel ten laste van het forfait van 1,4%. Volgens Weekers kunnen werknemers met de kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer echter ook al een ‘aardige fiets’ bekostigen.