Cafetariaregeling aangepast aan werkkostenregeling

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën het zogenoemde cafetariabesluit aangepast aan de werkkostenregeling. Ook onder de nieuwe regeling is het mogelijk belast loon om te zetten in onbelast loon.

Ook onder het regime van de werkkostenregeling kan bij een cafetariaregeling een ruil plaatsvinden waardoor belaste loonbestanddelen als gerichte vrijstelling buiten de belastingheffing blijven. Voordeel is er ook als u de heffing bij de werknemer voorkomt door een vergoeding of verstrekking aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Maakt u gebruik van de vrije ruimte, let er dan op dat deze niet te snel benut wordt. Het is raadzaam om nadere voorwaarden te stellen. Stel bijvoorbeeld een limiet in voor deelname aan de fietsenregeling onder de cafetariaregeling. Zo voorkomt u dat u bijvoorbeeld halverwege het jaar al door uw vrije ruimte heen bent en het personeelsuitje en het kerstpakket tegen 80% eindheffing worden belast. Ook onder de werkkostenregeling is het van belang dat de uitruil realiteitswaarde heeft. Dit betekent dat wijzigingen in de beloning in het algemeen gevolgen moeten hebben voor onder meer de hoogte van de pensioengrondslag, de vakantiebijslag, de uitkeringsgrondslag voor de werknemersverzekeringen, het loon tijdens zwangerschap of ziekte en zorg- en huurtoeslag.