Diversiteit zorgt voor meer creativiteit

De toegenomen diversiteit vormt bij veel werkgevers geen specifiek speerpunt in het personeelsbeleid; 70 procent zegt geen diversiteitbeleid binnen de onderneming te hebben. Dit blijkt uit de ArbeidsvoorwaardenSurvey 2010-2011 van Mercer en Centraal Beheer Achmea waarvoor ruim 1200 werkgevers zijn ondervraagd.

De diversiteit is vooral toegenomen door de vergrijzing, ontgroening en individualisering, maar ook de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen, allochtonen, arbeidsgehandicapten en ouderen. Meer dan de helft van de werkgevers heeft aangegeven dat diversiteit een meerwaarde is voor de onderneming. Maar slechts 20 procent hiervan weet ook wat hij hier mee wil bereiken. Slechts een op de acht werkgevers is bereid om hierin te investeren.

Werving en selectieDe werkgevers die wel een diversiteitbeleid hebben opgezet, hebben zich met name gericht op de werving en selectie van nieuw personeel. Dit bevestigd dat werkgevers zich vooral laten leiden door de veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook zijn er een aantal werkgevers die verder gaan met aanpassen van functies en functieprofielen, anders organiseren van de werkzaamheden en wijzigen van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

De voordelen van een diversiteitbeleid zijn de toenemende creativiteit, betere sfeer op de werkvloer, nieuwe kansen, beter imago, nieuwe markten en meer innovatie. Er zijn natuurlijk ook een aantal nadelen. Werkgevers hebben meer moeite met communiceren en er zijn ook meer conflicten aldus de onderzoekers.