Werkgevers kunnen straks makkelijker vaste medewerkers ontslaan

Werkgevers krijgen steeds meer vrijheid bij het ontslaan van medewerkers als het aan minister Kamp van Sociale Zaken ligt. Hij wil namelijk het ontslagrecht veranderen en hierdoor kunnen werkgevers voortaan vaste krachten ontslaan wanneer zij het werk goedkoper kunnen laten uitvoeren door flexwerkers.

In een brief aan de Tweede Kamer legt Kamp uit onder welke voorwaarden het UWV een ontslagvergunning mag verstrekken voor werknemers als de werkzaamheden op een andere manier worden voortgezet. Volgens Kamp geven de geldende criteria voor de beoordeling van een ontslagverzoek om bedrijfseconomische redenen voldoende handvatten.

Ontslagrecht
Een bedrijf moet kunnen laten zien dat het ontslag noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Bij de beoordeling moet het UWV de belangen van de betroffen werknemers meenemen.

Volgens CNV vice-voorzitter Maurice Limmen ontstaat er zo een nieuw ontslagmotief in het bestaande ontslagrecht. “Tot nu toe kreeg je een vergunning voor ontslag als er geen werk meer was. Straks is kostenbesparing voldoende. Dit is echt een enorme ondergraving van het ontslagrecht.”

In het gedoogakkoord met de PVV hebben de coalitiepartijen afgesproken het ontslagrecht ongemoeid te laten. Die belofte wordt gebroken, aldus Limmen. “Wie dacht dat het ontslagrecht vier jaar onaangetast blijft, krijgt echt ongelijk. Wij zien dat dit nu op een oneigenlijke wijze toch gebeurt.”

bron: HR Praktrijk

Werkkostenregeling niet populair bij MKB

De nieuwe werkkostenregeling blijkt binnen het MKB nauwelijks te worden toegepast. Werkgevers kunnen vanaf dit jaar werken met deze nieuwe regeling voor extraatjes voor het personeel.
Nog geen één op de tien werkgevers in het MKB doet dat ook, blijkt uit onderzoeken door Grant Thornton en Tilly Berk.

Overstap op wkr
Van de 2553 werkgevers voor wie Grant Thornton de loonadministratie doet, zijn er 277 (11 procent) overgestapt op de nieuwe regeling. Bij Tilly Berk is dat nog veel minder 78 werkgevers (2,4 procent) van de 3300 werkgevers hebben op 1 januari de nieuwe regeling ingevoerd.

Tot en met 2013 mogen werkgevers alles bij het oude laten, daarna moet iedereen werken met de nieuwe werkkostenregeling.

Meer belasting betalen
Een woordvoerder van Grant Thornton zegt in de Telegraaf: 'Bij veel bedrijven is het budget van 1,4% onvoldoende om alle vergoedingen en verstrekkingen te dekken die voorheen nog belastingvrij werden gegeven. Overstappen betekent of werknemers minder verstrekken, of zelf meer belasting betalen.'

Voorbereidingstijd
Het ministerie van Financiën geeft toe dat veel bedrijven de datum van 1 januari niet hebben gehaald, vanwege de benodigde voorbereidingstijd. 'Maar we horen ook dat werkgevers blij zijn met de WKR en die direct toepassen.'

Bron: ElsevierFiscaal.nl

Sterke daling beroepsbevolking verwacht

Bij ongunstige economische omstandigheden neemt de beroepsbevolking in Europa met 20% af in de periode tot 2050. Daardoor komt er een grotere druk op de werkenden om de niet-werkenden financieel te ondersteunen.


Dit blijkt uit de op 31 maart gepubliceerde scenario's van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Universiteit van Leeds.

Nu staat tegenover elke werkende nog gemiddeld 1,1 niet-werkend persoon. In 2050 zal deze verhouding uitkomen op 1,7. Bij economisch gunstige tijden kan de beroepsbevolking in Europa nog licht stijgen met ongeveer 5%. Maar ook dan neemt de druk toe, omdat het aantal ouderen stijgt, naar 1,4 niet-werkend persoon.


Verschillen
De regionale verschillen zijn wel groot. Bij een sterke economische groei zal in de helft van de Europese landen de beroepsbevolking nog stijgen en in de andere helft dalen. Maar bij ongunstige economische omstandigheden krijgen bijna alle landen te maken met een krimpende beroepsbevolking, waarbij in de helft van de landen deze zal oplopen naar 40%.

In Nederland ligt de druk van de niet-werkende bevolking op de werkende bevolking lager dan in Europa. In ons land staat nu tegenover elk werkend persoon gemiddeld 0,9 niet-werkend persoon.

In 2050 zal deze verhouding gestegen zijn naar 1,2 in het sterke groeiscenario tegen 1,4 in het geringe groeiscenario.Bron: ANP, 31 maart 2011