Werkgevers kunnen straks makkelijker vaste medewerkers ontslaan

Werkgevers krijgen steeds meer vrijheid bij het ontslaan van medewerkers als het aan minister Kamp van Sociale Zaken ligt. Hij wil namelijk het ontslagrecht veranderen en hierdoor kunnen werkgevers voortaan vaste krachten ontslaan wanneer zij het werk goedkoper kunnen laten uitvoeren door flexwerkers.

In een brief aan de Tweede Kamer legt Kamp uit onder welke voorwaarden het UWV een ontslagvergunning mag verstrekken voor werknemers als de werkzaamheden op een andere manier worden voortgezet. Volgens Kamp geven de geldende criteria voor de beoordeling van een ontslagverzoek om bedrijfseconomische redenen voldoende handvatten.

Ontslagrecht
Een bedrijf moet kunnen laten zien dat het ontslag noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Bij de beoordeling moet het UWV de belangen van de betroffen werknemers meenemen.

Volgens CNV vice-voorzitter Maurice Limmen ontstaat er zo een nieuw ontslagmotief in het bestaande ontslagrecht. “Tot nu toe kreeg je een vergunning voor ontslag als er geen werk meer was. Straks is kostenbesparing voldoende. Dit is echt een enorme ondergraving van het ontslagrecht.”

In het gedoogakkoord met de PVV hebben de coalitiepartijen afgesproken het ontslagrecht ongemoeid te laten. Die belofte wordt gebroken, aldus Limmen. “Wie dacht dat het ontslagrecht vier jaar onaangetast blijft, krijgt echt ongelijk. Wij zien dat dit nu op een oneigenlijke wijze toch gebeurt.”

bron: HR Praktrijk