Salariseis minder belangrijk voor hoogopgeleide

Studenten en starters voeren het salaris minder hoog in het vaandel dan voorheen. ‘Plezier’ is nu het sleutelwoord, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek onder Nederlandse hoogopgeleiden.

De MotivatieMonitor
Dit blijkt uit de MotivatieMonitor 2011 van Nobiles Media, dat voor het vijfde jaar achtereen de werkmotivatie onder hoogopgeleiden heeft gemeten. Het aantal respondenten is niet mis: 801 studenten, 506 starters (1 tot 2 jaar werkervaring) en 300 jonge professionals (maximaal 5 jaar werkervaring), allen met hbo- of wo-niveau.

Plezier en pessimisme
De hoogopgeleiden hebben hun verwachtingen dus enigszins bijgesteld. Plezier is belangrijk, al zijn ze ook pessimistischer geworden: 40% denkt te moeten vechten voor een baan (dat was 21%) en nog maar 29% denkt dat werkgevers om ze zitten te springen (dat was 52% in 2007).

Groot verschil
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het salaris nu voor nog maar 13% van de studenten en starters het plezier in het werk bepaalt. Dat was 30% in 2008. Een ruime meerderheid (63%) vindt plezier in het werk belangrijker dan het salaris. In 2008 lag dit op 43%.

‘Realistischer’
“De salarisschatting is een stuk realistischer geworden,” aldus het rapport. Lag de schatting van studenten in 2008 nog een “ruige” 395 euro boven het werkelijke salaris van starters, in 2011 zijn de bedragen naar elkaar toe gegroeid en is het verschil nog maar 67 euro.

‘Drijfveren’
Ook de drijfveren verschuiven, zo blijkt uit het onderzoek: “scoorde de balans tussen werk en privé in 2007 nog 65%, in 2011 moet deze plaats maken voor een aanzienlijke stap in de persoonlijke ontwikkeling (69%).”

‘Aversie tegen overwerk’
De studenten en starters voelen minder aversie tegen overwerk: in 2007 gaf 52% aan niet elke week te willen overwerken, in 2011 is dat 42%.

Onbekend niet per se onbemind
Werken bij een bekende organisatie boet in aan belang. In 2007 vond 38% de bekendheid van een organisatie niet interessant, inmiddels is dat gestegen naar 46%.

Bron: Nobiles Media