Werkgevers gespaard bij kosten kinderopvang

Vanaf 2012 krijgen werknemers alleen nog maar kinderopvangtoeslag voor de uren die zij werken. Ook komt er een maximum aantal uren aan kinderopvang dat zij per maand kunnen declareren. Ook de werkgever gaat het in zijn portemonnee voelen, maar die maatregel is voorlopig op de lange baan geschoven.
Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij liet weten dat hij toe wil naar een regeling waarbij de overheid, werkgevers en werknemers ieder een derde van de kinderopvangkosten voor hun rekening nemen. Dit was in het verleden ook al het uitgangspunt, maar is in de praktijk nooit gehaald.

Bijdrage kinderopvang mogelijk 10% hoger

Op dit moment betaalt de overheid nog 55% van de kosten voor kinderopvang. Werkgevers en werknemers dragen respectievelijk 23% en 22% bij. Het zou dus zomaar kunnen dat de bijdrage van uw onderneming in de toekomst 10% omhoog gaat. Onlangs heeft Kamp echter aangegeven dat er voor werkgevers voorlopig niets verandert. Dit is ook in lijn met het regeerakkoord waarin is afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen lastenverzwaring voor het bedrijfsleven plaatsvindt.
Het is voorlopig voldoende als overheid en werkgevers per 2015 samen 66% van de kosten gaan dragen – in plaats van de huidige 78% – zodat zij in totaal tweederde van de kosten betalen. Werknemers krijgen de rekening van het andere deel gepresenteerd en gaan dus wel meer betalen.

Boete voor sjoemelende ouders
In een andere brief aan de Tweede Kamer gaven minister Kamp en staatssecretaris Weekers van Financiën bovendien aan dat ze de toeslag kinderopvang voor werkende ouders aan banden willen leggen. Ook de controle op fraude wordt flink aangescherpt door het uitdelen van boetes aan ouders die met uren sjoemelen.