Ziekmelding: mag u vragen naar de aard van de klacht?

Momenteel is er veel te doen om de privacy van de werknemer bij ziekte. Daarover zijn een aantal zaken vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook hebben deskundige dienstverleners zoals bedrijfsartsen afspraken gemaakt over de communicatie en gegevensuitwisseling rondom ziekmeldingen. Mag een werkgever vragen naar de aard van de klachten bij een ziekmelding?
Omdat de werkgever geen medisch deskundige is, kan hij niet de juiste medische vragen stellen of de antwoorden op waarde inschatten. Daarom zou het gesprek tussen de werkgever en de zieke werknemer niet moeten gaan over de ziekte die de werknemer heeft en zijn behandeling of medicatie. De werkgever heeft immers geen behandelrelatie met zijn werknemer; zij hebben een arbeidsrelatie. Het gesprek zou daar dan ook met name over moeten gaan.

De volgende vier vragen kunt u stellen
Wat heeft de ziekte voor gevolgen voor het werk? Wat kan de werknemer door zijn ziekte niet meer doen?
Waar ligt de hindernis voor het werk? Dat is dus iets anders dan de medische klachten.
Beschikt de werknemer over resterende mogelijkheden die relevant zijn voor het werk?
Op welke wijze kunnen deze resterende mogelijkheden worden benut door zinvolle passende taken, werkzaamheden en dergelijke?

De belangrijkste vraag is echter: 'Hoe gaat met u?' Deze vraag stelt u vooral vanuit betrokkenheid en sociale achtergrond en niet met een medische ondertoon.

U kunt medewerkers vertellen dat u zich tijdens het ziekmelding gesprek op deze drie vragen richt in plaats van te vragen naar de medische klachten. Zodoende weten medewerkers wat zij kunnen verwachten en kan het gesprek goed verlopen.

bron: Herman Evers HR Praktijk