Werknemer wil regie arbeidsvoorwaarden in eigen hand

Het is belangrijk voor werknemers dat zij zelf de regie krijgen bij de invulling van hun arbeidsvoorwaarden. Dit blijkt uit het maandelijkse beloningsonderzoek van Human Capital Group, waarin 87 procent van de respondenten aangeeft dat flexibele arbeidsvoorwaarden een belangrijke toegevoegde waarde bieden.
Iedereen over één kam scheren en een eenheidsworst aan arbeidsvoorwaarden verstrekken is volgens de meeste deelnemers niet meer van deze tijd. Kortom: medewerkers weten zelf het beste welke arbeidsvoorwaarden voor hun specifieke situatie passend zijn.


Een kleine groep deelnemers (13 procent) vindt dat flexibele arbeidsvoorwaarden niet passend zijn binnen de organisatie. Zij geven aan dat flexibele arbeidsvoorwaarden een bedreiging kunnen vormen voor de dienstverlening van de organisatie. Daarnaast brengen flexibele arbeidsvoorwaarden te veel rompslomp met zich mee en wegen de resultaten volgens deze groep niet op tegen de administratieve lasten.

Flexibele arbeidsvoorwaarden
Een veel gehoorde opmerking bij flexibele arbeidsvoorwaarden is dat medewerkers er maar weinig gebruik van maken. Medewerkers stellen het arbeidsvoorwaardenpakket eenmaal samen en brengen er in de volgende jaren geen wijzigingen meer in aan. De deelnemers aan het maandelijks beloningsonderzoek herkennen dit ten dele en geven aan dat dit verschilt per medeweker. Een belangrijke meerwaarde van flexibele arbeidsvoorwaarden is namelijk het gevoel van keuzevrijheid dat ontstaat, of medewerkers hier daadwerkelijk gebruik van maken is van minder belang.

Tip
Een cafetariasysteem als secundaire arbeidsvoorwaarde kan u helpen bij de werving van personeel om potentiële werknemers aan te trekken en te behouden. Het aantrekkelijke van een cafetariasysteem is dat de werknemer aan de werkgever periodiek kan aangeven in welke vorm hij zijn arbeidsbeloning wil ontvangen. Bij toepassing van een cafetariasysteem moeten werkgever en werknemer ook zeker de gevolgen op loonheffingenterrein meewegen.

bron: HR Praktijk