Recruitment via social media geeft organisaties kwaliteitsimpulsRecruitment via social media zorgt voor meer spontane en open sollicitaties, een hoger kwaliteitsniveau van sollicitanten en tijdwinst in het wervingsproces. Dat blijkt uit de zevende uitgave van ADP Europe ‘A Vision on Sourcing Talent on Social Media’.
Social media zijn een goed middel voor HR-afdelingen om nieuw talent aan te trekken. Wereldwijd zijn ruim 845 miljoen mensen actief op Facebook, 175 miljoen op LinkedIn en 140 miljoen op Twitter.

Jacques Froissant oprichter van het HR adviesbureau Altaïde in de ADP-publicatie: “Door op sociale media vroegtijdig de dialoog aan te gaan met potentiële kandidaten, zelfs voor functies die op dat moment nog niet bestaan, wordt meer kwaliteit en talent in huis gehaald.” Uit het onderzoek komt naar voren dat maar liefst 89 procent van de Amerikaanse bedrijven social media gebruikt bij het werven van nieuw personeel. Twee derde van de respondenten gaf zelfs aan dat ze inmiddels via social media met succes een kandidaat hebben aangenomen.

Proactieve rol in recruitmentproces

Door het gebruik van social media krijgen HR-afdelingen een nieuwe, meer proactieve rol in het recruitmentproces. Maar enkel aanwezig zijn op social media is niet voldoende; er komt een vorm van marketing bij kijken. Peter Gold, oprichter van Hire Strategies Limited: “De toegevoegde waarde van social media is dat je echt in gesprek kan met potentiële kandidaten. Hoe hoger de kwaliteit van de discussie, des te meer interactie ontstaat en dat leidt tot een efficiëntere zoektocht naar talent. Als je sociale media alleen gebruikt om vacatures te plaatsen dan heb je hetzelfde resultaat als plaatsing op een vacaturebank: een stapel CV’s waar de HR-afdeling zich doorheen moet worstelen.”

Voor het optimaliseren van het wervingsproces is de inzet van de verschillende interactieve functies van sociale media dan ook noodzakelijk. En dus moeten HR-afdelingen getraind worden in het gebruik van social media.

Hoog waarheidsgehalte

Social media geven een buitengewoon goede indicatie van de persoonlijkheid, bekwaamheid en het organisatorisch vermogen van kandidaten. Peter Rosen, hoogleraar Management Information Systems aan de universiteit van Evansville: “Het waarheidsgehalte van de informatie op social media is hoog. Alles wat er te vinden is over een kandidaat is in een aantal jaar opgebouwd met als doel om sociale relaties te onderhouden. Logischerwijs spreken personen op sociale media daarom de waarheid.”

Anderzijds zijn social media goede informatiebronnen voor kandidaten om een organisatie beter te leren kennen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om met medewerkers of managers te spreken over de organisatie en krijgen zo goed inzicht in de bedrijfscultuur en managementstijl. Het grote voordeel van zo’n online platform gericht op het bedrijf en zijn kernactiviteiten is dat dit tot meer spontane en open sollicitaties leidt, waarbij het ook mensen betreft die in eerste instantie niet van plan waren om van baan te wisselen. Daarnaast zorgt de wederzijdse kennismaking via sociale media dat veel vragen al zijn beantwoord voordat het sollicitatieproces begint. Dit verhoogt het kennisniveau van de sollicitant over de organisatie en scheelt in een later stadium veel tijd.

bron: HR Praktijk