Ruilen arbeidsvoorwaarden voor hoger netto loon is trend


Onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over de inruil van secundaire arbeidsvoorwaarden voor een hoger nettoloon is trend. Omdat bedrijven onder druk staan en steeds meer letten op kosten, waaronder de loonkosten, en werknemers geconfronteerd worden met stijgende lasten is onderhandelen over een hoger nettoloon orde van de dag.
Dat signaleert Hay Group Nederland in het Compensation Report 2012. Het rapport geeft inzicht in beloning(trends) in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op de primaire en een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden van 350.000 medewerkers met verschillende functies bij 502 Nederlandse organisaties in zowel de profit- als de non-profit sector.

De collectieve salarisverhoging in Nederland valt voor 2012 lager uit dan de verwachte inflatie. De collectieve salarisverhoging bedraagt gemiddeld 1 procent, terwijl de inflatie op ongeveer 2 procent uitkomt.

65 procent van de organisaties hanteert een collectieve verhoging gebaseerd op een cao in combinatie met een individuele verhoging op basis van prestatie. Het gemiddelde stijgingspercentage van het totaal vast inkomen voor alle organisaties bedraagt 2,6 procent. Gekeken per sector realiseert de levensmiddelensector nog een gemiddelde loonstijging van 2,7 procent. De retailsector heeft met 1,7 procent de laagste loonstijging.

2013

De verwachting is dat de collectieve loonsverhoging in 2013 nog verder daalt naar een gemiddelde collectieve stijging van 0,9 procent. Dit leidt, samen met de aangekondigde hogere zorg- en pensioenpremies, de hogere btw en hogere accijnzen op alcohol en tabak, tot een daling in koopkracht van 0,75 procent. Bedrijven staan onder druk en letten steeds meer op kosten, waaronder de loonkosten.

Onderhandelen

Om loonkosten te beheersen, maar medewerkers wel tevreden te houden, vinden er steeds vaker onderhandelingen met medewerkers plaats. Volgens de onderzoekers is onderhandelen trend. Zowel voor werkgevers als werknemers. Werknemers wisselen secundaire arbeidsvoorwaarden als leasebudgetten en bonusregelingen in om het nettoloon uiteindelijk niet te laten dalen. Werkgevers kunnen de kosten van arbeidsvoorwaarden op deze manier gelijk houden, terwijl werknemers op korte termijn netto een gelijk salaris ontvangen of er zelfs op vooruitgaan. Hiermee worden secundaire arbeidsvoorwaarden ingewisseld voor loon.

Rendement loonsom

Het onderzoek toont tevens aan dat werkgevers naast de ontwikkeling van salarisstijgingen steeds vaker kijken naar het rendement op hun loonsom. Hierbij worden factoren als arbeidsproductiviteit, organisatie van het werk, uitvoeringskosten en minder gewaardeerde arbeidsvoorwaarden zorgvuldig onder de loep gelegd.

Let op

Als u met een werknemer een incidentele keuzemogelijkheid overeenkomt en kiest voor meer netto loon, betekent dit uiteraard dat zijn bruto loon hoger wordt.

bron: HR Praktijk