Steeds meer financiële problemen bij personeel


Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).
In totaal hebben 547 Personeel & Organisatieprofessionals aan de peiling deelgenomen.

Aanleiding

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen voor zijn. Loonbeslag is het meest genoemde teken van financiële problemen.

79 procent van de bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75 procent heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20 procent geschat. Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon.

bron: HR Praktijk