Werkkostenregeling belangrijkste HR-thema voor 2013


Ruim tweederde moet nog overstappen op de werkkostenregeling. Van degenen die wel overgestapt zijn heeft slechts 24 procent de arbeidsvoorwaarden aangepast. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2012-2013’.
Het onderzoek is uitgevoerd door salaris- en HR- dienstverlener ADP Nederland, adviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder 1.100 Nederlandse HR-Professionals.

DE WKR werd in het onderzoek als belangrijkst thema voor 2013 benoemd. De deadline voor het invoeren van de werkkostenregeling komt dan ook snel dichterbij (1 januari 2014). Ook het nieuwe Regeerakkoord heeft hier geen einde aan gemaakt.

Slechts 16 procent van de respondenten is overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling: 84 procent moet dus nog in 2013.
Van de groep die de overstap al maakte was in de meeste gevallen (49 procent) de financiële afdeling verantwoordelijk. 9 procent geeft aan dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de afdelingen HR en financiën. De salarisadministratie en de HR-afdeling zijn elk met 21 procent verantwoordelijk voor de overstap naar de werkkostenregeling. Kennelijk wordt de invoering van de WKR vooral gezien als een financiële zaak en minder als arbeidsvoorwaardelijke aanpassing.

Verhouding tot arbeidsvoorwaarden

Slechts 24 procent van de respondenten die de werkkostenregeling invoerden, hebben ook de arbeidsvoorwaarden aangepast.
34 procent van de respondenten die nog moeten overstappen geeft aan dat HR in de lead zal zijn bij de invoering van de WKR, 31 procent de financiële afdeling en 18 procent de salarisadministratie. De respondenten die ‘anders’ hebben ingevuld (17 procent) geven voornamelijk aan dat het een samenwerking is tussen HR en financiën.

Opvallend is dat HR in belangrijkere mate verantwoordelijk is voor die organisaties die de WKR nog moeten invoeren dan bij de organisaties die de overstap al hebben gemaakt (21 procent). Waarschijnlijk hangt dat samen met het feit dat vooral het financiële motief genoemd werd door de organisaties die al overgestapt zijn. 


bron: HR Praktijk