Invloed van werknemers met schulden


Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hebben werknemers met schulden een impact op een bedrijf. Bijna vier op de vijf bedrijven heeft hiermee te maken.

Het productieverlies is gemiddeld twintig procent op jaarbasis en kan dus flink in de papieren lopen. Het Nibud wijst op de signalen die kunnen duiden op grote financiële problemen. En geeft tips hoe te handelen en de financiële rust bij de werknemer te herstellen.

Wanneer is sprake van een financieel probleem?
Nibud: “Objectief gezien als een huishouden op korte en langere termijn niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Subjectief: Huishouden ervaart de situatie (zonder hulp) als groot of onoplosbaar probleem.”

Wat zijn de oorzaken van financiële problemen?
- Budgettair, men heeft te weinig geld om rond te komen
- Verandering levensfase, bijvoorbeeld door een scheiding
- Psychosociale problemen

Wie zijn de risicogroepen?
 • Sociale minima
 • Eenoudergezinnen
 • Gezinnen met opgroeiende kinderen
 • Jongeren met lage opleiding
 • Alleenstaande mannen
 • Ouderen AOW
 • Eigen woningbezitters
 • Nieuwe werklozen
 • Gescheiden personen
Wat zijn de signalen bij problemen?
 • Ziekteverzuim
 • Werknemer is stressgevoelig
 • Verzoek om meer uren, voorschot of lening
 • Concentratieproblemen
 • Werknemer leent geld van collega's
 • Vraagt om hulp bij het oplossen van de problemen
 • Fraude of diefstal bij personeel
 • Werknemer belt met schuldeisers/deurwaarders
Welke acties kan de werkgever ondernemen?
 • Een persoonlijk gesprek
 • Doorverwijzen
 • Voorschot op salaris
 • Voorschot op vakantiegeld / eindejaarsuitkering
 • Verstrekking van een lening
 • Aanbieden van informatie over omgaan met geld
 • Toekennen van extra uren of meer uren met toeslag
Wat kan de werknemer doen?
 1. Administratie op orde brengen
 2. Inzicht in inkomsten en uitgaven
 3. Aanvragen alle inkomensondersteunende maatregelen
 4. Een bespaarplan maken
Wat kan de werkgever doen?
 • Bespreekbaar maken in organisatie
 • Informeren, doorverwijzen
 • Samenwerken gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Preventieve activiteiten
 • Vaste lasten doorbetalen via salaris
 • Verstrekken van voorschot of lening
 • Sociaal Fonds inschakelen
Een voorschot geven, doen of niet doen?
Nibud: “Dat is alleen effectief bij een kleine schuld. En verrekenen die in maximaal drie maanden.”

En een lening?
Nibud: “Alleen in het uiterste geval. Daarbij wordt de werkgever schuldeiser, bijvoorbeeld in geval van uit een huiszetting. Maar stel wel voorwaarden, zoals:
 • inzicht in financiële situatie (wat speelt er nog meer)
 • oplossen problemen
 • hulp inroepen”
In vier stappen grip op geld. Ga naar nibud.nl/4stappen

bron: Nibud