Verzuimmanagement prioriteit door nieuwe ziekte wet

Doelgericht verzuimmanagement moet bovenaan de prioriteitenlijst van de HR professional staan. Door de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters betalen werkgevers namelijk vanaf 1 januari 2014 voor tijdelijke medewerkers die ziek zijn als hun contract afloopt.

Het is daarom verstandig dat de HR afdeling kijkt hoe zij het verzuimbeleid kan veranderen om minder risico's te lopen. Belangrijke vragen hierbij zijn: 'Hoe voorkom ik dat een medewerker ziek uit dienst gaat?', 'Hoe kan ik kosten beheersen en terugdringen?', 'Hoe blijf ik in contact met een zieke ex-medewerker?' en 'Hoe zorg ik ervoor dat een zieke ex-medewerker weer aan de slag gaat?'

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa)
Doel van deze wet is het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters. Vangnetters zijn ex-werknemers die ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen.

Om welke (ex)werknemers gaat het?
De regeling gaat in met terugwerkende kracht. Het gaat om alle medewerkers die in 2012 een vast of tijdelijk contract bij je organisatie hadden en in 2012 een uitkering uit de Ziektewet kregen. Verder gaat het om alle (ex)medewerkers die op of na 1 januari 2010 ziek waren en die op of na 1 januari 2012 in de WGA terecht zijn gekomen. De Wet BeZaVa is niet van toepassing op (ex)medewerkers die ziek zijn door zwangerschap of orgaandonatie.

Aparte premieVanaf 1 januari 2014 betaalt iedere werkgever een aparte premie voor de Ziektewet en de WGA Flex. Deze premies zijn gebaseerd op de uitkeringslasten van ex-medewerkers in het verleden. Voor 2014 is het refertejaar 2012. Het betreft een gedifferentieerde premie voor ziekengelduitkeringen en WGA-uitkeringen van medewerkers met een tijdelijk contract. Hoe meer medewerkers ziek uit dienst gaan, hoe hoger de opgelegde premie.

Risico's verminderenOm risico's te verminderen is werkhervatting van de (bijna) ex-werknemer altijd nog de beste oplossing, op welke manier dan ook.

bron: P&O actueel
.