Wat verwacht de directie van HR in 2014?

De rol van HR verandert, het hoofd moet en wil op strategisch niveau meebeslissen. Wat verwacht de directie van HR?
Jan Tjerk Boonstra, principal HR Consultant bij Human Capital Group. geeft antwoord. 
Wat wordt voor HR het komende jaar de grootste uitdaging?“De veranderingen die op ons afkomen; hoe moeten we daarmee omgaan? Daar moet HR een antwoord op geven. Dat wordt ook van ons verwacht. We hebben natuurlijk jaren van snijden, reorganiseren en krimp achter de rug. Dat zal in 2014 nog wel even doorgaan. Werkgevers en werknemers verwachten dat deze processen op een nette manier verlopen.”
Waarom is dat voor de werkgever van belang?“Organisaties moeten hard nadenken over wendbaarheid en flexibiliteit. Je moet je aan kunnen passen aan snel veranderende omstandigheden. Een klassieke interventie, waarbij je een hoop mensen in één keer ontslaat, kun je één keer doen. Maar op den duur krijg je als werkgever een slechte naam.”
Hoe pak je dat anders aan?“Het is van belang dat HR medewerkers niet alleen bewust maakt dat een baan niet meer voor de eeuwigheid is, maar dat HR hen ook helpt. Ook al is een vertrek nu niet of helemaal nooit aan de orde, moet je ze wel voorbereiden op een eventuele carrière buiten de organisatie.”
Strategische personeelsplanning dus.“Ja. Een prachtige titel, maar het gebeurt nog op relatief weinig plekken. Hoe ontwikkelt de organisatie zich in de komende jaren, uitgaande van de strategie? Wie heb je in huis, hoe ziet de optimale personeelsbezetting eruit en hoe laat je mensen ontwikkelen? Daar moet je met medewerkers over in gesprek. Daar speelt HR een heel cruciale rol in.”
Veel HRM-ers willen als strategisch businesspartner aan tafel zitten. Hoe komen ze daar?“Als je op deze vraagstukken een goed antwoord weet te formuleren en een toekomstperspectief kunt bieden, ben je een heel eind op weg. Het tweede is de daadwerkelijke invulling ervan. Wanneer je daar ook een belangrijke rol in kan spelen, ben je wel binnen als partner. Maar ik zou beginnen met een dialoog. Verwacht het management die rol wel van HR en zo ja, wat houdt dat precies in?”
Is HR in staat om die taak op zich te nemen?“We moeten onszelf niet onderschatten. HR heeft verstand van organisatieveranderingen, van mensen. Dus die rol kunnen we pakken.”
bron: PW de Gids