Nieuwe volgorde bij collectief ontslag vanaf 1 april 2014


Vanaf 1 april 2014 geldt bij collectief ontslag een nieuwe ontslagvolgorde. Daardoor worden werknemers die ook recht hebben op AOW, als eerste ontslagen en verdringen zij geen andere ouderen die nog geen recht hebben op ouderdomspensioen.
Met de nieuwe regels wordt het afspiegelingsbeginsel bij reorganisatieontslag aangepast, waardoor werknemers die recht hebben op AOW, als eerste in aanmerking komen voor ontslag. Op deze manier kan het niet meer gebeuren dat een werknemer van 55 jaar of ouder wordt ontslagen, terwijl zijn collega met een AOW-uitkering mag blijven.
Wijzigingen bij collectief ontslag
Een werkgever kan collectief ontslag aanvragen om bedrijfseconomische redenen. Dat zijn bijvoorbeeld een slechte financiële situatie, minder werk, automatisering of een bedrijfsverhuizing. De werkgever moet zich dan houden aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (Wmco), bijvoorbeeld door vooraf de vakbonden te raadplegen en het ontslag eerst te melden bij het UWV.
Er is sprake van collectief ontslag als 20 of meer medewerkers tegelijkertijd hun ontslag krijgen. De werkgever moet zich dan houden aan de wettelijke regels voor collectief ontslag en het afspiegelingsbeginsel toepassen. Vanaf 1 april 2014 wijzigen de regels voor collectief ontslag. Het Ontslagbesluit is daarvoor gewijzigd en in de Staatscourant bekend gemaakt.
Afspiegelingsbeginsel wordt aangepast
Met het afspiegelingsbeginsel, worden werknemers met vergelijkbare functies in leeftijdsgroepen ingedeeld. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden bij collectief ontslag als eerste ontslagen.
Vanaf 1 april 2014 moet de werkgever, nadat hij de uitwisselbare functiegroepen heeft bepaald, eerst vaststellen of er in deze functiegroepen werknemers zitten die recht hebben op AOW. Als dat zo is, komen de AOW’ers als eerste in aanmerking voor ontslag. Vervolgens moet u de gebruikelijke regels van het afspiegelingsbeginsel toepassen. Om dit mogelijk te maken, heeft de wetgever de leeftijdscategorie van ‘55 jaar en ouder’ gewijzigd in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.
bron: Personeelsnet