Nieuwe regels voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd per 1 juli 2014

Het gaat om de volgende wijzigingen:
Proeftijd
Het is vanaf 1 juli 2014 niet langer toegestaan om een proeftijd overeen te komen bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter.

Concurrentiebeding
Het is vanaf 1 juli 2014 niet langer toegestaan om een concurrentiebeding (en dus ook een relatiebeding) op te nemen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uitzondering is alleen mogelijk wanneer er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn. Deze moeten schriftelijk gemotiveerd worden door werkgever.

Aanzeggingsplicht
Met ingang van 1 juli 2014 is werkgever verplicht om één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of meer, eindigt werknemer schriftelijk aan te geven of de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Laat werkgever dit na dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel, maar is werkgever één maand extra salaris aan werknemer verschuldigd.

Maximaal 24 maanden voor keten van 3 contracten 
De maximale duur, waarbinnen 3 contracten voor bepaalde tijd zijn toegestaan, wordt van 36 maanden teruggebracht naar 24 maanden. Dit geldt niet voor overeenkomsten met het uitzendbureau en voor werknemers onder 18 jaar die ten hoogste 12 uur per week werken. 

Keten van contracten doorbreken: langer uit dienst
Om de zogenaamde keten van contracten te doorbreken, moet een werknemer vanaf 1 juli 2014 langer dan 6 maanden uit dienst zijn, nu is dat nog 3 maanden. Dit geldt echter niet voor werknemers onder de 18 jaar en er volgt nog een aanpassing voor studenten in het leer-werk traject. 


Kortom, reden genoeg om extra aandacht te besteden aan de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zoals deze binnen uw organisatie gehanteerd worden.