65% van de werknemers wil niet van baan veranderen

Werkende Nederlanders merken dat de economie langzaam beter wordt, maar de schrik van de crisis zit er nog wel in. Zolang er geen noodzaak is om een andere baan te zoeken, blijven zij bij hun huidige werkgever.

Ook al blijven mensen het liefst zitten waar ze zitten, geeft een ruime meerderheid van de respondenten (59%) aan wel positief tegenover de stemming op de arbeidsmarkt te staan. Zo merken ze een betere sfeer op de werkvloer, geven  ze aan meer ruimte te hebben voor leuke dingen en meer mogelijkheid te krijgen voor opleiding of training.Dit is de uitkomst van een onderzoek van Randstad Werkmonitor, uitgevoerd onder 810 werkende Nederlanders.

Toch zien respondenten ook dat de economie nog niet helemaal is opgekrabbeld: 35% ziet vooral functies verdwijnen. Ook is een belangrijk gevolg van de crisis dat de werkdruk op veel plaatsen is toegenomen.

Algemeen directeur Randstad Nederland Reiant Mulder ziet in deze onderzoeksuitkomsten aanwijzingen dat werkenden voorlopig kiezen voor veiligheid. "Deze passieve houding is een belangrijk signaal voor werkgevers die – al dan niet moeilijk invulbare – vacatures hebben: voor het werven van de juiste mensen zullen werkgevers echt wat te bieden moeten hebben om talent binnen te halen."

De Mobiliteitsindex laat overigens een ander beeld zien van de Nederlandse arbeidsmarkt. Volgens deze index komt er weer meer beweging op de arbeidsmarkt. De index vertoonde het afgelopen kwartaal de hoogste stijging in jaren en staat hiermee weer op hetzelfde niveau als het eerste kwartaal van 2011. De groei in mobiliteit wordt veroorzaakt doordat mensen vanuit werkloosheid weer een baan vinden en door de stijging van het aantal nieuwe banen.

bron: P&O actueel