vijf fundamentele veranderingen met enorme impact op HR

Er komen enorme veranderingen op bedrijven af. Consultant Josh Bersin zet vijf fundamentele veranderingen op een rij die grote gevolgen hebben voor talentmanagement, leiderschap en HR.


1. Technologie neemt de barrière tussen werk en leven weg

We werken continu. Informatie, conversaties en content hebben we letterlijk steeds bij ons. De werkomgeving verandert radicaal: medewerkers werken waar en wanneer zij willen; en medewerkers weten niet goed wat zij aan moeten met de enorme hoeveelheid informatie die dagelijks op hen afkomt. Bedrijven moeten streven naar versimpeling en gebruiksgemak, ook op het gebied van talentmanagement.

2. Medewerkerbetrokkenheid en leiderschap zijn van levensbelang
Er zijn zeker bedrijven met betrokken medewerkers. Echter, bij veel organisaties zijn medewerkers (totaal) niet betrokken.
Organisaties met betrokken medewerkers trekken de beste mensen aan, zorgen voor een hogere klanttevredenheid en innoveren sneller. Zij begrijpen dat mensen geen 'talenten' zijn, maar mensen, met ieder eigen behoeften en aspiraties.
Volgens Bersin is betrokkenheid uiteindelijk het enige dat een organisatie heeft. Het beïnvloed alles. Bedrijven moeten hun coaching, loopbaan- en ontwikkelprogramma's heroverwegen, alsmede de wijze waarop zij leiders ontwikkelen en selecteren. Leiders moeten zich richten op het bouwen van een betrokken team in plaats van enkel resultaten leveren.

3. Leren, mogelijkheden en vaardigheden zijn voorwaarden voor succes
Zowel vanuit individueel als organisatorisch standpunt zijn technische en professionele vaardigheden voorwaarden voor succes. Als je de beste technici, salesmensen of functionele experts weet aan te trekken, versla je de concurrentie. Je moet wel zorgen voor een uitdagende leeromgeving zodat hun kennis en vaardigheden up to date blijven. Leren binnen organisaties verandert in rap tempo, sneller nog dan begin 2000 toen e-learning haar intrede deed.

4.  De HR-functie bevindt zich op een kruispunt en moet zichzelf opnieuw uitvinden
Om deze problemen te kunnen oplossen moet HR-afdelingen zelf nieuwe kennis vergaren, nieuwe vaardigheden aanleren en met nieuwe energie aan de slag gaan, aldus Bersin. HR moet zichzelf opnieuw uitvinden. Wat moet zij wel en wat moet zij niet (meer) doen? HR moet dichter tegen de business aanzitten. HR-professionals moeten business consultants worden.

5.  Data liggen ten grondslag aan iedere beslissing van HR
Data over mensen vormen de basis voor iedere beslissing die genomen wordt. Wie aan te nemen, wie te promoveren, hoeveel te betalen, hoe te ontwikkelen, dat zijn allemaal beslissingen die onderbouwd worden met data. Geïntegreerde systemen die richting geven aan de prestaties van organisaties worden steeds meer gemeengoed.

Volgens Bersin zijn de veranderingen die eraan komen de meest ingrijpende sinds hij elf jaar geleden begon met het schrijven van jaarlijkse voorspellingen.