Transitievergoeding: 6 aandachtspunten

Met ingang van 1 juli betalen werkgevers bij ontslag aan werknemers een transitievergoeding. Is deze nieuwe vergoeding wel zo voordelig als hij lijkt?

Mark Diebels, partner en arbeidsrechtadvocaat bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg, vindt dat werkgevers zich niet bij voorbaat rijk moeten rekenen. Hij noemt 6 aandachtspunten die voor HR belangrijk zijn.

1. Nog niet alles is duidelijk

“In de wet staat dat de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van het maandsalaris. Maar wat houdt maandsalaris precies is? Minister Asscher van Sociale Zaken gaat daar nog regels voor opstellen. Een ander aspect is dat je van die transitievergoeding naast outplacementkosten bepaalde scholingskosten mag aftrekken die je hebt gemaakt tijdens het dienstverband. Ook daarvan moet de minister nog weergeven om welke kosten dat precies gaat. Pas als dat duidelijk is, heb je een goed inzicht waar de vergoeding straks op uit gaat komen.”

2. Werkgevers betalen vaker een bedrag dan nu

“De transitievergoeding komt uit op een derde tot de helft van de huidige kantonrechtersformule. Of je je als werkgever nou rijk moet rekenen, is nog maar de vraag, want werkgevers zullen vaker dan nu aan werknemers een bedrag moeten betalen. Bij een aantal categorieën ontslagen geldt in de huidige situatie bijvoorbeeld geen vergoeding, zoals bij de meeste bedrijfseconomische ontslagen waarbij geen sociaal plan is. Ook als contracten voor bepaalde tijd na 24 maanden aflopen is er nu geen ontslagvergoeding aan de orde, maar vanaf 1 juli wel. Een derde voorbeeld: als iemand 2 jaar ziek is, is er nu in de regel geen ontslagvergoeding aan de orde en straks wel. Er zijn dus situaties waarin een werkgever na 1 juli toch een bedrag kwijt is.”
3. Blijft het ‘muizengaatje’ klein?
“Of werknemers na 1 juli  vaker een beroep doen op ernstig of verwijtbaar handelen om een hogere vergoeding te krijgen, moet nog blijken. De term muizengaatje is in dit verband genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de extra vergoeding vanwege ernstig en verwijtbaar handelen maar in zeer minimale gevallen en zeer terughoudend zal worden toegekend. Ik verwacht dat werknemers wel gaan proberen er aanspraak op te maken, maar de eisen die hieraan gesteld worden zijn hoog. In het begin zal het vooral aftasten zijn waar die grens ligt. Voorop staat dat het moet gaan om ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Dat wil ook zeggen dat de werkgever vanaf 1 juli wegkomt met ‘gewoon’ verwijtbaar handelen. Daar wordt hij niet meer op afgerekend in financiële zin. Dat is een belangrijke verslechtering van de positie van de werknemer.”

4. Opvolgend werkgeverschap wordt anders bekeken

“Het arbeidsverleden bepaalt hoe hoog de transitievergoeding gaat worden. Dat is niet nieuw, want ook bij de kantonrechtersformule geldt dat. Maar naar opvolgend werkgeverschap wordt na 1 juli anders gekeken. Daar zal sneller sprake van zijn. Ook al is de praktische uitwerking van het nieuwe opvolgend werkgeverschap nu nog niet helemaal duidelijk, het is wel iets om in de gaten te houden.”

5. Voor werknemers boven de 50 jaar geldt een tijdelijke regeling

“Werknemers ouder dan 50 jaar kunnen tijdelijk aanspraak maken op een hogere transitievergoeding. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020 en is bedoeld om voor deze groep de overgang wat te versoepelen, want de transitievergoeding zou voor hen wel heel laag uitvallen. Omdat dit voor kleine bedrijven betekent dit dat ze voor oudere werknemers meer zouden moeten gaan betalen is er tegelijkertijd een overgangsregeling ingesteld: heb je tot 25 werknemers in dienst, dan geldt die overgangsregeling niet.”

6. Ander startpunt geldbedrag bij beëindiging met wederzijds goedvinden

“De meeste ontslagen gebeuren via een vaststellingsovereenkomst, ook wel beëindiging met wederzijds goedvinden. De transitievergoeding is daarbij niet van toepassing: bij een beëindiging met wederzijds goedvinden kun je elke vergoeding afspreken die je wilt, daarin ben je vrij. De verwachting is echter dat vanaf 1 juli het bedrag van de transitievergoeding het startpunt wordt voor de onderhandelingen. Dat is logisch, want een werknemer zal zeggen: als jij naar het UWV of de rechter gaat, krijg ik altijd die transitievergoeding, dus waarom zou ik vrijwillig met minder genoegen nemen? Als werkgever ga je na 1 juli bij beëindigingsovereenkomsten naar verwachting meer betalen dan de transitievergoeding.”
bron: PW de Gids