Werkgever worstelt met perspneelsplanning

Nederlandse organisaties weten niet waar ze in de toekomst heen willen met hun medewerkers. De helft van de meerjarenplannen zwijgt over personeelsplanning. 

Het aantal bedrijven dat werkt met tijdelijke contracten, is sinds de jaren negentig verdubbeld tot 63 procent. Het aantal zelfstandigen – al dan niet gedwongen – staat ondertussen op een miljoen en de Wet werk en zekerheid zal het aantal flexwerkers vermoedelijk nog doen oplopen. Organisaties smachten naar flexibele arbeid.
Maar weten werkgevers in de toekomst ook waar ze met die flexibele schil heen willen? Dat valt tegen, zo blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Strategische Personeelsplanning 2015, waar 539 werkgevers aan meewerkten. Het inzetten van flex blijkt voor veel Nederlandse bedrijven nog steeds een ad hoc kwestie. Slechts twee op de vijf werkgevers hebben helder hoe ze hun flexpersoneel in de toekomst in willen zetten voor de organisaties. 23 procent heeft geen idee, en 34 procent geeft met ‘gemiddeld’ aan nog te stoeien met die vraag.

Helft heeft geen langetermijnplan voor personeel

Dat de toekomstplannen voor het flexpersoneel in de meeste organisaties een ondergeschoven kindje is, klopt wel met het totaalbeeld over strategische personeelsplanning (SPP). Het is niet dat werkgevers het belang van een strategisch plan voor het personeelsbestand niet zien. Integendeel: steeds meer van hen zien de noodzaak voor personeelsplanning. Op de vraag wanneer het belangrijk wordt, zegt 95 procent ‘op dit moment’. In 2014 was dat nog 89 procent.
Maar daadwerkelijk plannen maken over de toekomst van het personeelsbestand? Bijna de helft van werkgevers doet dat niet of heeft geen idee of dat gebeurt. In de meerjarenstrategie van bedrijven is het in ieder geval niet opgenomen, zo blijkt uit het onderzoek. Van de werkgevers met een langetermijnstrategie – vier op de vijf – staat daar in de helft van de gevallen niets vermeld over het medewerkersbestand. 43 procent is wel al zo ver.

Worstelen met strategische personeelsplanning

SPP is dus nog geen uitgemaakte zaak. Een deel is al aan de slag, maar toch heeft het merendeel van de organisaties de plannen nog weinig concreet. Ze worstelen ermee hoe dit in de praktijk vorm te geven. Hoe komt dat? In veel sectoren verandert de omgeving harder dan dat organisaties in de praktijk aankunnen. Zeker in sectoren als het onderwijs, de zorg, ziekenhuizen en gemeenten – die bij elkaar bijna de helft van de respondenten vormen – is dat het geval, zegt Hanneke Moonen van Moonen HRM Consulting. Moonen adviseert bedrijven bij vraagstukken op SPP-gebied.
In het verleden waren dit vaak stabiele sectoren wat betreft in- en uitstroom van personeel’, legt Moonen uit. Maar vooral bij gemeenten en in de zorg is er de afgelopen jaren veel te doen geweest. ‘De eisen van klanten worden hoger, het werk verandert, budgetten krimpen: meer doen met minder én kwaliteit blijven leveren doet een groot beroep op mensen en de wendbaarheid van de organisatie. En dit zijn van oudsher niet de meest flexibele bedrijven. Zij voelen zich nog gevangen in de oude organisatie: mensen werken er lang, er is vaak weinig ruimte voor nieuwe instroom en een flink deel van de medewerkers is niet gewend mobiel en breed inzetbaar te zijn. Investeren in een passende organisatiestrategie en een uitgebalanceerde opbouw van het personeelsbestand – vast én flex – is nu des te belangrijker.’
Management nog niet om
Dat werkgevers nog weinig actie koppelen aan de noodzaak voor SPP is ook een kwestie dat er vanuit het lijnmanagement te weinig prioriteit aan gegeven wordt. Dat is ook niet gek. SPP is een klus voor de lange termijn, en voor dit soort strategische taken moeten toch al gauw een aantal dagen worden vrijgemaakt in de agenda. Op de vraag of het managementteam overtuigd is van het belang van SPP, antwoordt 45 procent volmondig ‘ja’. Toch blijft het voor een merendeel – 56 procent – van de bedrijven nog een taak om het MT te overtuigen. Kortom: het management is nog niet om. Dat blijft een uitdaging voor HR.
bron: PW De Gids