Bijna twee derde werkgevers wil secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren

Werkgevers zouden graag de secundaire arbeidsvoorwaarden flexibiliseren binnen hun organisatie om een aantrekkelijke werkgever te worden. Ruim 32 procent van hen geeft aan deze voorwaarden te willen aanpassen. Dit blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2015-2016 van Human Capital Group.

Werkgevers zien de flexibilisering van werktijd en werkplek steeds minder als een optie om aantrekkelijk voor werknemers te zijn. In 2011 vond 40 procent van de respondenten dit nog een optie inmiddels is dit gedaald tot 13 procent.

Zelf arbeidsvoorwaarden invullen

In 2011 gaf meer dan de helft van de organisaties een keuzesysteem te hebben, waarbij gewenste arbeidsvoorwaarden gekozen kunnen worden door werknemers. Vier jaar later is dit percentage gedaald tot 23 procent onder werkgevers.

Keuzesystemen

De respondenten maken over het algemeen gebruik van twee soorten keuzesystemen. Driekwart van de ondervraagden geeft aan gebruik te maken van het cafetariamodel. Ook het budgetmodel wordt vaak gebruikt, maar kent minder aanhang.
Bij het cafetariamodel kunnen medewerkers verschillende arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uitruilen. Bij het budgetmodel werkt dit anders en kunnen specifieke arbeidsvoorwaarden worden ingezet om een of meerdere andere arbeidsvoorwaarden te kopen. Alle respondenten gaven aan dat beide systemen beschikbaar zijn voor alle medewerkers in de organisatie waar zij werken.

Motivatie medewerkers

De belangrijkste reden voor werkgevers om medewerkers zelf hun arbeidsvoorwaarden te laten kiezen blijft toch dat medewerkers hier zelf behoefte aan hebben. In 2010 gaf 60 procent van de ondervraagden aan dat dit de belangrijkste reden is. In 2015 is dit percentage gedaald tot 37 procent. Daarnaast geeft bijna twee derde van de respondenten aan dat het een mogelijkheid biedt om verlofstuwmeren af te bouwen.

Hulp nodig?

sQirr kan u adviseren over en ondersteunen bij het invoeren van flexibele arbeidsvoorwaarden.

Bron: HR Praktijk

Nieuwe regels en bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon.

De brutobedragen van de Wet minimumloon (WML) en de minimumvakantiebijslag zijn per 1 januari 2016 als volgt:
  • € 1.524,60 per maand  (was per 1 juli 2015: € 1.507,80)
  • € 351,85 per week
  • € 70,37 per dag
Minimumjeugdloon 
Werknemers jonger dan 23 jaar hebben recht op een vastgesteld percentage van het bruto wettelijk minimumloon.
Het wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2016 wordt:
22 jaar: € 1.295,90 per maand (85%)
21 jaar: € 1.105,35 per maand (72,5%)
20 jaar: €    937,65 per maand (61,5%)
19 jaar: €    800,40 per maand (52,5%)
18 jaar: €    693,70 per maand (45,5%)
17 jaar: €    602,20 per maand (39,5%)
16 jaar: €    526,00 per maand (34,5%)
15 jaar: €    457,40 per maand (30%)

Minimumuurloon 
Bruto minimumloon per uur voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband van resp. 36, 38 of 40 uur per week bedraagt per 1 januari 2016:
36-urige werkweek: € 9,78
38-urige werkweek: € 9,26
40-urige werkweek: € 8,80

Striktere regels 
Volgens de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) gelden voor werkgevers striktere regels rond het minimumloon:
  • Werkgevers betalen volledig minimumloon: elke constructie waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen is verboden. Bijvoorbeeld wanneer een werkgever ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhoudt op het loon.
  • Duidelijke loonstrook: werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Zij moeten alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten. De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.
  • Minimumloon via bank betalen: werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. De verplichte girale betaling levert een bankafschrift op dat geldt als een 'objectief en transparant document'. Als een werknemer geen bankrekening heeft, zijn bankgegevens niet wil doorgeven of het loon wil laten overmaken naar een rekening die niet op zijn naam staat, dan kan de werkgever het loon niet op een legale manier uitbetalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag wel contant betaald worden.
Minister Asscher heeft eerder dit jaar aangegeven de regels van het minimumloon te willen aanpassen. Die wens leeft ook in de Tweede Kamer: daar wil een meerderheid een 'substantieel' hoger minimumjeugdloon. Het Kabinet werkt aan een voorstel voor wijziging van de WML.
Een overzicht van de nieuwe bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon staat in de nieuwe regeling, gepubliceerd in de Staatscourant
.
Bron P&Oactueel

Contact

sQirr maakt onderdeel uit van het Meijers Collectief, een landelijk HRM-netwerk.


sQirr Arbeidsvoorwaarden Advies     M 06-51255239
Herman Huisink     E herman.huisink@sqirr.nl
Groenoordlaan 19-2
7322 HV Apeldoornl
KVK nummer     08123040
BTW nummer     NL.1135.16.137.B01

Wilt u dat ik contact met u opneem vul dan dit formulier in!

Juiste vaardigheden ontbreken op de werkvloer

Een kwart van de werkgevers vindt dat zijn werknemers niet over de juiste kwaliteiten beschikken. Aan de andere kant weten weinig werkgevers met de tijd mee te gaan en hun werknemers bij te benen. Hierdoor is het lastig het juiste talent aan te trekken. Dit blijkt uit onderzoek van Tempo Team naar recruitment.

Ongeveer 50% van de werkgevers vindt dat nieuwe kennis binnen de organisatie niet goed wordt ontwikkeld en gedeeld. Dit is van invloed op de kwaliteiten van de werknemers, vinden zij.  Namelijk 25% van de werkgevers vindt dat de kwaliteiten van de werknemers te laag zijn. Het onderzoek wijst uit dat werknemers zich ook nog niet genoeg bezig houden met de ontwikkeling van zichzelf, slechts de helft van de ondervraagden vindt het belangrijk om zich te ontwikkelen voor de toekomst.

Werkgevers hebben veel moeite om met de tijd mee te gaan. Zo zoekt slechts 35% van de werkgevers via social media naar nieuw personeel, terwijl zich daar juist nieuw talent bevindt. Werkgevers blijken moeite te hebben met de snelle (digitale) ontwikkelingen.  "Het wordt tijd dat werkgevers en werknemers de knop omzetten en tot actie overgaan. Ze zullen sneller mee moeten om het kennisniveau op peil te houden en de juiste capaciteiten en medewerkers in huis te houden en halen. Dat vergt een goed inzicht in wat er aan kennis en vaardigheden ontbreekt en vervolgens investeringen om de lacunes in te vullen', aldus Joost Heeroma, woordvoerder van Tempo-Team.
 Bron: P&Oactueel