SZW publiceert regels voor het delen van verlof

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een factsheet gepubliceerd waarin de regels voor het delen van verlofuren tussen collega’s worden beschreven en uitgelegd.

In deze factsheet is te lezen dat bij het delen van verlof werknemers bovenwettelijk vakantieverlof aan collega's kunnen geven die mantelzorg verrichten in het geval andere verlofmogelijkheden niet toereikend zijn. Dit kan het geval zijn als een werknemer onverwacht bij moet springen, bijvoorbeeld bij de zorg voor zijn of haar hulpbehoevende moeder en geen kortdurend zorgverlof meer beschikbaar heeft. De werkgever bepaalt of het delen van verlof binnen de organisatie mogelijk is.
Inrichting en registratie 
Het delen van verlof kan op verschillende manieren worden ingericht. Een manier om het delen van verlof binnen een organisatie mogelijk te maken is door het delen van een-uur-voor-een-uur. Hierbij worden verlofuren ongeacht functie, schaal of loonniveau gedeeld. Als een werkgever het delen van verlof op een andere manier wil regelen heeft dat mogelijk gevolgen voor de belastingheffing en is adviseert het ministerie om dit vooraf af te stemmen met de Belastingdienst.
Ook is het aan te raden om het delen van verlof via P&O of een andere centrale plek in de organisatie te laten verlopen. Door verzoeken centraal te registreren en te beoordelen blijft het overzicht behouden.
Lees voor meer informatie het factsheet via de website van het ministerie van SZW (pdf) >>

Bron: Ministerie van SZW