Waarom is de werknemer toch zo boos?

De economie heeft de wind mee, de arbeidsmarkt trekt aan en er wordt weer geïnvesteerd. Iedereen blij en gelukkig, zou je denken. Het tegendeel is waar. De werknemer is boos.

Maar liefst 36 procent van de werknemers voelt zich angstig en pessimistisch en gaat met weinig zelfvertrouwen aan het werk. Het gevoel autonoom te kunnen werken, neemt af. Dit is de voornaamste reden waardoor mensen op de werkvloer energie verliezen.

Mentale, emotionele en sociale energie

Dat blijkt uit het onderzoek De energie van werkend Nederland in 2017. Dit onderzoek, uitgevoerd door EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron, voelde 4.400 werknemers aan de tand over hun mentale, emotionele en sociale energie.

Vier energiezones

EnergyFinder deelt werknemers in in vier energiezones: de zinzone, de comfortzone, de hyperzone en de zombiezone. Wie vooral werknemers in de zinzone heeft, heeft het goed voor elkaar. Dit is de energiezone van mensen die zin hebben om te leren en te groeien. In deze zone vindt je de ambitieuze werknemers die goed met elkaar samenwerken en daar wordt beduidend beter gepresteerd. Al jaren zit ongeveer een op de vijf Nederlandse werknemers in deze zone.

32 procent in comfortzone

De comfortzone is aanmerkelijk groter, al is hij sinds 2015 flink gekrompen. In deze zone zitten de mensen die zich niet gek laten maken. Ze vinden het allemaal wel best zo en hopen dat er niet veel verandert. Ze zijn dan ook niet geneigd om tijd en energie in verandering te steken. In 2015 zat nog 41 procent van de werknemers in deze zone, inmiddels is dat percentage gedaald tot 32 procent.

Zombiezone wordt groter

Wie vooral werknemers in de zombiezone heeft, mag zijn borst nat maken. Dit is de zone van de mensen die hun tijd uitzitten. Ze voelen zich afgedankt en het slachtoffer van de omstandigheden en hebben geen enkele hoop op verbetering. Waar in 2016 8 procent van de werknemers in de zombiezone zat, is dat percentage nu gestegen naar 10 procent.
De meeste Nederlandse werknemers kunnen worden gerekend tot de hyperzone. Dat betekent dat 38 procent van de werknemers onder grote druk staat. Zij kennen continue stress en langdurige werkdruk.

Drie knoppen in het brein

“Het brein kent drie knoppen”, illustreert Patrick Davidson, medeoprichter van EnergyFinder en coauteur van het boek Waar haal je de energie vandaan?. “Het gaat over de kwaliteit van energie. De blauwe knop zet mensen op de automatische piloot. De rode knop betekent alarm. Nuttige knoppen, die bovendien vanzelf ‘aan’ staan. De groene knop is de enige die je zelf moet activeren. En juist die zorgt voor groei, leren en ontwikkelen. Voor het eerst in vijf jaar is nu de rode knop het grootst. Zelfs de meest positief ingestelde mensen die hun energie vorig jaar een 8,5 gaven, geven nu nog maar een 7,8. Je ziet een grotere boosheid en een bredere onderstroom die niet positief is. En dat ondanks een aantrekkende economie.”

Jongeren minst energiek

Het is overigens niet alleen maar somberheid troef op de Nederlandse werkvloer. De verschillen tussen branches zijn groot. Een positieve uitschieter is de installatiebranche. Hier zegt 35 procent van de werknemers met zin aan het werk te zijn.
Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat vooral jongeren met tegenzin naar hun werk gaan. Slechts 14 procent zit in de zinzone. Een heel ander beeld laten 60-plussers zien: 35 procent staat elke dag weer te popelen om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
Directie en managers zijn gemiddeld twee keer zo positief als ondersteunende staf, waarvan slechts 17 procent in de zinzone zit.
Op dit moment krijgt werkend Nederland met name energie van een vertrouwde werkomgeving (66%), van gedrevenheid (ook wel drive genoemd: 65%) en empathie (65%)
bron: PW DeGids
.

Arbeidsmarkt heeft grote invloed op stemkeuze


De helft van de Nederlandse kiesgerechtigden (48 procent) weegt in zijn of haar stemkeuze voor de aankomende verkiezingen de plannen mee die politieke partijen hebben voor de arbeidsmarkt.
Dat blijkt uit recent onderzoek van vacaturesite Indeed, uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Team Vier.
Politiek neemt problemen van werkenden niet serieus
Voor het onderzoek zijn kiezers bevraagd over wensen en verwachtingen met betrekking tot het onderwerp ‘arbeidsmarkt’ als politiek thema.
Meer dan de helft van de kiezers (55 procent) is van mening dat de politiek de huidige problemen van werkenden niet serieus neemt. Slechts 26 procent vindt het tegenovergestelde. Opvallend is dat 42 procent van de stemgerechtigden niet weet welke partij voor hem of haar het beste verkiezingsprogramma met betrekking tot de arbeidsmarkt heeft.
Werkloosheid blijft de grootste zorg
Indeed zette op basis van de onderzoeksresultaten op een rij welke arbeidsmarktthema’s volgens de Nederlandse kiezers de meeste prioriteit hebben.
  • Bijna een kwart (23 procent) vindt de werkloosheid in het algemeen het belangrijkste onderwerp als het gaat om de arbeidsmarkt.
  • Gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie wordt door zestien procent als topprioriteit gezien.
  • Voor veertien procent is jeugdwerkloosheid het belangrijkste thema.
Grootste uitdagingen voor de arbeidsmarktDe genoemde onderwerpen zijn volgens de kiezers ook de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in het algemeen wordt door 23 procent als grootste uitdaging gezien, gevolgd door jongerenwerkloosheid (volgens dertien procent van de kiezers), gelijke salarissen voor mannen en vrouwen met dezelfde functie (elf procent) en het in dienst nemen van 50-plussers (eveneens elf procent).
Meer dan de helft van de stemgerechtigden (53 procent) denkt overigens dat politici niet goed op de hoogte zijn van de problemen en zorgen die spelen onder werkenden. Slechts een op de drie kiezers vindt het tegenovergestelde.
Niet bang dat robot baan overneemt
Als het gaat om de toekomst, verwacht 67 procent van de kiezers dat automatisering de komende tien jaar een grote invloed zal hebben op de arbeidsmarkt. Toch vreest deze groep niet voor zijn of haar eigen baan.
Op de vraag ‘Hoe groot acht u de kans dat uw baan over tien jaar wordt vervangen door techniek?’, noemt 57 procent van de werkzame kiesgerechtigden die kans klein. Slechts veertien procent acht de kans groot dat dit wel gebeurt en 29 procent weet het niet.
bron: Personeelsnet

Werven en selecteren zonder oogkleppen


Wie een brede blik heeft bij werving en selectie herkent makkelijker talenten. “Vooroordelen en stereotyperingen kunnen het herkennen van talenten bemoeilijken,” zegt Vynita Bansropansingh. “Maar onze hersenen kunnen niet zonder vooroordelen en stereotyperingen.”


Objectievere werving en selectie

Vynita, jurist en trainer bij het College voor de Rechten van de Mens, is een van de sprekers op het event Futureproof Recruitment. ‘Ik geef tips en tricks hoe je werving en selectie objectiever kan laten plaatsvinden zodat je de juiste persoon voor de juiste positie werft. Ik ga daarvoor met deelnemers aan de slag om een antwoord te vinden op vragen als: wat zijn stereotypen, waar komen ze vandaan, welke invloed hebben ze en hoe zit het met jouw stereotypen? Ik maak een begin van bewustwording en wil mensen prikkelen om op zichzelf te reflecteren. Het geeft mensen meer inzicht in hun eigen rol binnen het werving- en selectieproces. Mensen leren om op een andere manier naar werving en selectie te kijken. Uiteindelijk heb je tools in handen om dat proces objectiever te laten plaatsvinden.”

Verleiding van talenten

Vynita vertelt dat bewustwording een belangrijke basis is om de juiste talenten te verleiden bij jou te komen werken. “Het gaat erom je werving- en selectieprocedure zo breed mogelijk in te richten, zodat je talent niet uitsluit. Met de tips en tricks die ik je geef leer je een breder publiek aan te spreken.” Vynita geeft een voorbeeld: “Het Openbaar Ministerie heeft onlangs een vacature uitgezet waarin je een kandidaat ziet met een donkere huidskleur en die een toga aanheeft. In de vacaturetekst staat vermeld dat het OM bij de samenstelling van het personeelsbestand zeer actief streeft naar diversiteit. Als je duidelijker laat doorschemeren dat je op zoek bent naar diversiteit onder je werknemers, kun je een breder publiek aantrekken. Ik hoor regelmatig dat bedrijven bepaalde kandidaten niet aantrekken terwijl ze dat wel graag willen.

Recruitment ‘anno nu’

Er zit een wereld van verschil tussen de manier waarop bedrijven recruitment nu inrichten en twintig jaar geleden. Als we aan Vynita vragen wat recruitment ‘anno nu’ betekent vertelt ze dat recruitment nu veel meer maatwerk is en ook veel meer maatwerk vereist. “Er zijn zoveel kanalen om mensen te werven, ook digitaal.  Niet iedereen zit op al die kanalen, dus in die zin gaat maatwerk over het nadenken waar je kandidaten zitten. Denk eerst na over wat voor een kandidaat je zoekt en of je met dit profiel niet onnodig mensen buitensluit. Bekijk dan welke kanalen je in wilt zetten. Zijn dat formele of informele kanalen? Hoe richt je je selectiecommissie in? Behoud vooral een brede blik bij je keuzes, probeer je bewust te zijn van stereotypen en richt je werving- en selectieproces zo in dat stereotypen minder invloed hebben. Dit helpt je om de juiste talenten te herkennen en aan te nemen.”
Vynita verzorgt op het event Futureproof Recruitment de sessie ‘Selecteren zonder vooroordelen’. Dit event vindt op donderdag 30 maart plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Leer de kunst van kandidaten ‘verleiden’ voor een toekomstbestendig recruitmentbeleid: met inspirerende keynote sprekers, verdiepende workshops, speeddates en praktijkvoorbeelden. Schrijf je hier in voor dit event.
bron: PW de Gids
 

Helft werknemers overweegt andere werkgever

Maar liefst 52 procent van de werknemers denkt erover om over te stappen naar een andere werkgever. 10 procent pakt liefst zo snel mogelijk zijn biezen.


Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet, onder 1.100 Nederlandse medewerkers. Van werkend Nederland verlaat 11 procent het liefst morgen nog de huidige werkgever als er een andere functie voorbijkomt. Ruim de helft (52 procent) overweegt een overstap en slechts 33 procent zegt resoluut ‘nee’.
Medewerkers tussen de 35 en 44 jaar staan met 70 procent het meest open voor een nieuwe uitdaging, blijkt uit het onderzoek onder 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches. “Een van de redenen voor het uitkijken naar een andere baan is het feit dat er onvoldoende loopbaanmogelijkheden zijn bij de huidige werkgever (32%)”, verklaart Raet.

Vast contract nog zeer belangrijk

Verder blijkt uit het onderzoek dat een vast contract nog altijd erg belangrijk is voor medewerkers. Bijna 90 procent van de Nederlandse medewerkers heeft volgens Raet momenteel een vast contract. “Medewerkers met een tijdelijk contract geven aan dat ze graag willen dat deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Vooral Nederlanders tussen de 35 en 44 jaar hechten hier waarde aan (64 procent). Daarnaast vormt voor bijna 60 procent van de ondervraagde medewerkers het opgeven van het huidige vaste contract voor een tijdelijk contract bij een andere werkgever een belemmering.”
“Voor de ene werkgever vormt het vertrek van een medewerker een zorg, voor de ander is het een kans om nieuw talent binnen te halen”, aldus Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet. “Organisaties die de achterdeur goed dichthouden én aantrekkelijk zijn voor elke generatie, zijn in staat talentvolle medewerkers te vinden en aan zich te binden. Zorg daarom naast een effectief wervingsbeleid, ook voor aantrekkelijk werkgeverschap. Dan profiteer je van ‘the best of both worlds’.