Administratieve processen

Door de uitvoering van het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaardenregelingen procesmatig in te richten, kunt u de uitvoeringskosten aanzienlijk beperken.
sQirr ondersteunt uw organisatie bij de administratieve organisatie rond arbeidsvoorwaarden aan de hand van volgend stappenplan:
  • vaststellen of regelingen en handboeken vanuit het proces beschreven zijn;
  • inrichten van de processen voor het uitvoeren van arbeidsvoorwaardenregelingen;
  • vaststellen of de bijbehorende formulierenstromen procesmatig ingericht zijn;
  • vaststellen van de benodigde capaciteit voor het uitvoeren en administreren van de regelingen;
  • inzicht geven in de kosten van regelingen en de kosten van uitvoering en administratie;
  • zoeken naar passende automatiseringsondersteuning;
  • onderzoeken of outsourcing van de administratie zinvol kan zijn.