Arbeidsvoorwaarden in beeld

Om inzicht te krijgen in uw arbeidsvoorwaarden voert sQirr de arbeidsvoorwaarden scan uit. sQirr brengt voor u in beeld in hoeverre het arbeidsvoorwaardenbeleid en de arbeidsvoorwaarden voldoen aan wetgeving en cao en of ze bijdragen aan de doelstelling van uw onderneming. Ook beoordeelt sQirr de risico's die uw onderneming hierbij loopt en wat de waarde en het kostenniveau zijn van het arbeidsvoorwaardenpakket. Met de arbeidsvoorwaardenscan krijgt u beter inzicht in uw huidige situatie.

Een scan, en dan?
De bevindingen en aanbevelingen die voortkomen uit de arbeidsvoorwaardenscan leggen wij vast in een rapport. Dit rapport bespreken wij met u. Vervolgens bepaalt u zelf welke aanbevelingen u wilt uitwerken.