Arbeidsvoorwaardenscan

sQirr onderzoekt voor u of uw arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden voldoen aan wetgeving en cao en in hoeverre ze passen bij uw onderneming.
Wij analyseren of uw arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandiheden voldoen aan en aansluiten bij:
  • wetgeving en cao;
  • doelstellingen van uw onderneming;
  • gewenste ontwikkelingen binnen uw onderneming;
  • cultuur binnen uw onderneming;
  • maatschappelijke ontwikkelingen;
  • politieke ontwikkelingen;
  • arbeidsmarkt.
Wij geven u inzicht in de economische consequenties van uw arbeidsvoorwaardenregeling en arbeidsvoorwaarden voor uw onderneming:
  • de waarde van de regelingen;
  • de kosten voor uw onderneming;
  • de kosten van de uitvoering (administratieve organisatie).
Met behulp van de arbeidsvoorwaardenscan wordt geanalyseerd in hoeverre het arbeidsvoorwaardenbeleid, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties voldoen aan wetgeving en cao, of en hoe ze bijdragen aan de doelstellingen van en ontwikkelingen binnen uw onderneming en wat het kostenniveau van de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid is.
Onze bevindingen en aanbevelingen worden vastgelegd in een rapport en worden met u besproken.