Diversiteit in arbeidsvoorwaarden

Sommige bedrijven zijn in de loop van de jaren steeds verder uitgegroeid. Anderen zijn een keer gefuseerd of er is een andere visie op arbeidsvoorwaarden gekomen. Kortom, er kunnen diverse redenen zijn waardoor er diversiteit in arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden is ontstaan. Door het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden voorkomt u rechtsongelijkheid tussen groepen werknemers. Daarnaast heeft harmonisatie ook een positieve invloed op de kosten.

sQirr ondersteunt uw organisatie bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden aan de hand van volgend stappenplan:
  • vaststellen van de doelstellingen die de organisatie wil realiseren;
  • vaststellen van de strategie waarmee de doelstellingen gerealiseerd gaan worden;
  • inventariseren van de verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden;
  • bepalen welke arbeidsvoorwaarden moeten blijven en welke vervallen;
  • bepalen wegingsfactoren van de arbeidsvoorwaarden;
  • wegen blijvende en vervallen arbeidsvoorwaarden voor medewerker en organisatie;
  • bepalen compensatieregeling voor vervallen arbeidsvoorwaarden;
  • doorrekenen waarde nieuw arbeidsvoorwaardenpakket met compensatieregeling voor organisatie en medewerker;
  • communiceren van het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden en de compensatieregeling.